návrat na blog

Kanalizačná vpusť – jednoduchý spôsob k bezproblémovému odkvapu

Dátum pridania: 22.11.2023
1

Aby odkvapový systém správne fungoval, musí sa spojiť niekoľko komponentov. Okrem žľabov je jedným z najdôležitejších produktov kanalizačná vpusť. Jej úlohou je okrem iného zachytávať nečistoty, ktoré by neskôr mohli spôsobiť vážne poškodenie žľabu. 

Aby správne plnila svoju funkciu, mala by byť schopná odolávať nepriaznivým poveternostným podmienkam, najmä veľkým teplotným výkyvom, UV žiareniu alebo silnému sneženiu. Zistite, prečo sa stále oplatí inštalovať zachytávač nečistôt a aký model kanalizačnej vpuste si vybrať.

Kanalizačná vpusť - na čo slúži?

Kanalizačná vpusť zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane celého žľabového systému. Je obzvlášť užitočná počas silných dažďov na jar a na jeseň. Jeho hlavnou úlohou je zachytávať nečistoty, ktoré sa môžu usadiť na povrchu strechy. Spolu s dažďom pretekajú odkvapovým systémom do kanalizačnej vpuste, ktorá funguje ako zachytávač nečistôt. Je spojovacím článkom medzi odkvapovým systémom a kanalizačným systémom

Úloha tejto kanalizačnej vpuste sa však v žiadnom prípade neobmedzuje len na zachytávanie nečistôt. V praxi je tento prvok zodpovedný aj za správny odtok dažďovej vody. Vďaka tomu zostáva budova, a najmä jej základy, chránená pred hromadením vody, ktorá by mohla zapríčiniť vlhnutie stien a vznik plesní a húb.

Kanalizačná vpusť - prispôsobený potrebám každej budovy

Donedávna sa dažďová voda najčastejšie odvádzala z odkvapov priamo na pozemok. Dnes sa však stavebníci pre toto riešenie rozhodujú len veľmi zriedkavo. Z tohto dôvodu je dnes veľmi populárne používanie kanalizačných vpustí. Ich úlohou nie je len filtrovať dažďovú vodu a zachytávať lístie, konáre alebo šišky. Účinný odkvapový systém, v ktorom je nainštalovaná kanalizačná vpusť, umožňuje aj voľný odtok vody z odkvapov do šácht, dažďovej kanalizácie alebo vsakovacích jám.

Akú kanalizačnú vpusť si mám vybrať?

Kanalizačné vpuste sa vyrábajú predovšetkým z plastu - najbežnejšími materiálmi sú PVC a polypropylén. Vďaka tomu si zachovávajú dlhú životnosť. Sú odolné voči mechanickému poškodeniu aj premenlivým poveternostným podmienkam. Najbežnejšie sú vpuste so spodným odtokom dažďovej vody, hoci existujú aj bočné vpuste. 

Krop je jednou z mála spoločností na trhu, ktorá ponúka kanalizačnú vpusť, ktorá má klapku s výrezom pre štvorhrannú rúru. Je preto široko univerzálna a hodí sa pre väčšinu odkvapových rúr. Materiál PVC kanalizačnej vpuste je navyše odolný voči korózii. Vďaka tomu vydrží vpusť dlhé roky bez toho, aby stratila svoje vlastnosti.

Kanalizačná vpusť - na čo treba myslieť pri inštalácii?

Všetky vpuste sa inštalujú tak, aby boli v jednej rovine s chodníkom, aby zostali čo najmenej nápadné. Je tiež nevyhnutné, aby boli pevne osadené do odolného podkladu, napríklad pomocou betónu. Pred inštaláciou žľabov je dôležité stanoviť úroveň, na ktorej bude kryt vpuste umiestnený, zvyčajne v rovine s povrchom, ako je trávnik, dlažobné kocky alebo chodník.

Pri inštalácii vpuste dbajte na to, aby bol k nej čo najjednoduchší prístup. To vám umožní bezproblémové vykonávanie údržby a umožní správny odtok vody z odkvapov. Kľúčom k úspechu je priebežné odstraňovanie nahromadených nečistôt - lístia, šišiek, konárov atď. z usadzovacieho koša.  Je dôležité, aby boli vpuste správne zarovnané so stenou domu, v línii s osou stúpačky zvodového potrubia. 

Kanalizačná vpusť nie je presne dimenzovaná na komponenty odkvapového systému. Musí sa však pripojiť k zvodovým rúram, ktoré majú rôzne priemery. Preto sú k dispozícii kusy, v ktorých sú v klapkách urobené otvory. Týmto spôsobom sú potrebné časti systému prepojené. 

Inštalácia odkvapovej kanalizačnej vpuste nie je náročná a možno ju úspešne vykonať svojpomocne. Montáž kanalizačnej vpuste nevyžaduje vysoké náklady, preto sa oplatí zvážiť túto investíciu.

Kanalizačná vpusť - zabezpečenie funkčného systému odvodnenia strechy

Odkvapový systém je základným aspektom konštrukcie každej strechy. Žľaby zohrávajú kľúčovú úlohu tým, že zachytávajú vodu z povrchu strechy a zabraňujú jej voľnému odtoku, ktorý by mohol ohroziť fasádu a základy budovy. Preto musia byť správne nainštalované. Dažďová voda sa nesmie vylievať mimo žľabu alebo z neho odtekať príliš pomaly. Preto má zmysel používať robustné odkvapové príslušenstvo, medzi ktorým zohrávajú kľúčovú úlohu kanalizačné vpuste.

Hoci inštalácia kanalizačnej vpuste nie je pri stavbe domu absolútne nevyhnutná, najmä ak plánujete využívať dažďovú vodu napríklad na polievanie záhrady, je to prospešný prvok pre celkovú odolnosť stavebnej konštrukcie. Práve preto sú pri dnešných moderných stavbách čoraz obľúbenejšie kanalizačné vpuste, ktoré zavádzajú ďalšiu funkčnosť a prispievajú k optimálnej ochrane infraštruktúry budovy.

Komentáre