Poslanie Blachotrapezu

S cieľom dosiahnuť najvyššiu kvalitu prekonávame najväčšie výzvy

Chceme získavať uznanie zákazníkov ponukou vysoko kvalitných produktov – strešných a fasádnych krytín, ktoré charakterizuje vysoká kvalita, funkčnosť a moderné vzory, ako aj poskytovaním služieb tak, aby sme splnili očakávania našich zákazníkov.

Víziou firmy je reálne a kapitálovo silná firma s pevnou pozíciou na trhu, schopná prijímať čoraz väčšie výzvy rovnako doma, ako aj na trhoch Európskej únie.

Cieľom našich aktivít je efektívny predaj strešných a fasádnych krytín, preto kladieme dôraz na kvalitu a sústavný rozvoj.

Veríme, že spokojnosť zákazníka sa rovná úspechu firmy

Blachotrapez v priebehu 50 rokov prešiel cestu od súkromného podnikania cez obdobie transformácie až po medzinárodnú spoločnosť.

Prirodzeným cieľom a smerovaním rozvoja je rozširovanie sféry pôsobenia na ďalšie trhy, ale tiež systematické posilňovanie pozície, okrem iného rozširovaním portfólia, nových segmentov ponuky či investícií.