Pozrite sa na naše ocenenia a osvedčenia 

Spoločnosť Blachotrapez, s. r. o., kladie vysoký dôraz na napĺňanie svojich ekonomických cieľov, ako aj včasné a riadne plnenie svojich záväzkov voči svojim zákazníkom, obchodným partnerom, ale tiež zamestnancom. Ľahostajný nezostávame ani v otázkach environmentálnej politiky či v sociálnej oblasti. Snahou o zodpovedné správanie firmy sa snažíme minimalizovať negatívne vplyvy na sociálny systém v našej spoločnosti, ale aj negatívne dopady nášho podnikania na životné prostredie. Cieľom nášho podnikateľského konceptu nie je len maximálny zisk, ale aj činnosti nad rámec zákonnej legislatívy, ktoré každodenne integrujeme do našich aktivít, či už v oblasti ekonomickej, sociálnej, alebo environmentálnej.

Ako dôkaz toho, že to robíme správne, je množstvo ocenení a certifikátov, ktoré sú našej spoločnosti každoročne udeľované. A práve táto pečať kvality robí zo spoločnosti Blachotrapez, s. r. o., seriózneho obchodného partnera a zamestnávateľa hrdého na svoje hospodárske výsledky a obchodnú politiku.