Blachotrapez 2.0

01

Predlžujeme záruku

Najväčší počet povrchov s písomnou zárukou na minimálne 45 rokov.

Už teraz má každý zákazník kupujúci produkty firmy Blachotrapez na výber až 6 povrchov s písomnou zárukou prekračujúcou 45 rokov. To je odpoveď na potreby zákazníkov a dôsledná realizácia stratégie rozvoja produktov a tiež unikátnosť na domácom trhu, pretože povrchy s vyššou zárukou majú unikátne a patentované zloženie v rámci Európy.

Chceme ešte viac pomáhať zákazníkom v čase jasných potrieb a konkrétnych očakávaní. Väčšina firiem stále meria kvalitu produktov cenou. Avšak ja sa prikláňam ku koncepcii vyslovenej Jeffom Bezosom – viac ma zaujíma ten, kto môže dodať lepšie skúsenosti pre zákazníka než ten, kto ponúka nižšie ceny aj keby o 5%. My práve toto uskutočňujeme pod dohľadom našich zákazníkov. Predlžujeme ich skúsenosti na dlhé roky, zaručujúc spoľahlivosť, nové možnosti našich produktov a rozvíjajúc doteraz existujúce.

Rafał Michalski, predseda predstavenstva Blachotrapezu

Pladur® Wrinkle Mat Plus

60 rokov

Pladur® Relief IceCrystal

55 rokov

Pladur® Relief Textured Wood

55 rokov

Superior HB

55 rokov

Pladur Wrinkle Mat

45 rokov

Poliester MAT AM

25 rokov

02

Najväčšia predajná sieť a vlastná doprava

Budujeme pozíciu lídra odvetvia už  50 rokov

Blachotrapez siaha čoraz vyššie a ďalej. Pozíciu lídra odvetvia budujeme už  50 rokov a neustále zdokonaľujeme ako produkty, tak aj výrobné procesy. Avšak samotný produkt nie je všetkým. Na základe prijatej politiky expanzie rozširujeme predajnú sieť na Slovensku a v celej Európe. Na slovenskom trhu máme aktuálne 33 vlastných predajných miest, avšak v Európe sa môžeme pochváliť 209 prevádzkami.

S veľkou istotou môžeme povedať, že to nie je koniec rozširovania pôsobenia firmy Blachotrapez.

150

predajných miest

300

technických poradcov

400

firemných vozidiel

4

výrobné závody

Neustály nárast novo vznikajúcich predajných miest a zákazníckych centier nie je jediným ukazovateľom neustáleho rozvoja firmy. Spolu s nimi firma navyšuje tiež svoju spracovateľskú kapacitu. Potvrdením toho sú 4 výrobné prevádzky, v ktorých sú v súlade s najvyššími štandardmi kvality vyrábané unikátne produkty firmy v rámci EÚ . Okrem toho pre zabezpečenie profesionálnej obsluhy − od výroby po dodanie − firma neustále navyšuje finančné náklady na vlastnú flotilu. V súčasnosti disponujeme 400 vozidlami.

Blachotrapez sa tiež môže pochváliť zázemím 300 vysoko vyškolených technických poradcov, ktorých vedomosti o produktoch a skúsenosti v odvetví umožňujú čo najlepšie prispôsobiť predajnú ponuku očakávaniam zákazníkov.

03

60 rokov písomnej záruky

Kvalita postavená na pevných základoch.

Pladur®Wrinkle Mat Plus je technológiou patentovanou konzorciom Thyssenkrupp – jedného z najväčších výrobcov ocele na svete. Blachotrapez bude jediným dodávateľom tohto inovatívneho riešenia – je to výsledok mnohoročnej spolupráce so svetovým gigantom. Povrchová úprava Pladur®Wrinkle Mat Plus bude dostupná v každom produkte Blachotrapezu – ako v škridlovej krytine, strešných paneloch, tak aj v trapézovej krytine.

Zákazníci, ktorí sa pre ňu rozhodnú, získajú verziu premium strešných krytín so 60-ročnou zárukou.

Výsledok potvrdený kvalitou

Kvalifikovaní pracovníci

Spoľahlivý a vylepšený materiál

Produkty vyrobené s povrchom Pladur®Wrinkle Mat Plus sa vyznačujú neobvyklou trvanlivosťou, odolnosťou a úrovňou bezpečnosti. Najvyšší štandard zabezpečuje zvýšený obsah zinku a magnézia v povrchovej vrstve. Okrem toho, štandardné povrchové vrstvy majú priemerne hrúbku povrchovej vrstvy 25 až 30 mikrónov, avšak Pladur®Wrinkle Mat Plus má až 50 mikrónov. Zušľachtenie povrchu produktov za odzrkadľuje na oveľa vyššej úrovni zabezpečenia strechy, predlžuje jej životnosť a zabezpečuje najefektívnejšiu antikoróznu ochranu a stálofarebnosť povlaku na dlhé roky. Pladur®Wrinkle Mat Plus je prestížnou a unikátnou povrchovou vrstvou na trhu.

Kvalitu a originalitu Pladur®Wrinkle Mat Plus, ktorá zaručuje najvyššiu úroveň zabezpečenia strechy a výnimočnú trvanlivosť krytiny, potvrdzuje certifikát na 60-ročnú záruku výrobcu. Produkt pokrytý novou povrchovou vrstvou bude spoľahlivý a bezchybný minimálne pol storočia.

04

Systém bezpečného profilovania SPS

Naša novátorská technológia profilovania materiálu.

Inovácia je efektom mnohých činiteľov – unikátneho nápadu, mnohoročných výskumov a najvyššej kvality materiálov. Ponuka Blachotrapez predstavuje mnoho rokov príklad inovácie podporenej vedomosťami špecialistov, ktorá plne reaguje na meniace sa potreby a očakávania zákazníkov.

Jedinečnosť

v celosvetovom meradle

Vyššia kvalita 

vďaka inovatívnemu lisovaciemu systému

Patent 

výsledok mnohoročných výskumov

Odolnosť

vo všetkých klimatických podmienkach

Príkladom unikátneho technologického nápadu je náš autorský systém SPS (Safe Profiling System), čiže systém bezpečného profilovania. S podporou stabilnej kvality vstupného materiálu dodávaného hutou Thyssenkrupp Steel Europe lisujeme oceľový materiál v optimálnych klimatických podmienkach, nezávisle od okolitej teploty, čo vplýva na jeho plastifikáciu.

 

Využitie inovatívneho systému profilovania pozitívne vplýva tiež na zvýšenie trvanlivosti materiálu a zvyšuje odolnosť voči škodlivému pôsobeniu vonkajších faktorov, napr. korózii či mechanickému poškodeniu. Systém SPS je celosvetovo unikátna technológia, ktorá bola na poľskom trhu potvrdená patentom č. 224142 Patentovým úradom Poľskej republiky.