Spoznajte históriu firmy Blachotrapez

1969

Blachotrapez patrí k popredným výrobcom strešných a fasádnych krytín v Poľsku.

Spoločnosť Blachotrapez vznikla v roku 1995, avšak úplné začiatky firmy siahajú do prelomu 60. a 70. rokov, ktoré sú neodmysliteľne spojené s Janom Luberdom. V roku 1969 bola založená klampiarska firma manželmi Jan a Teresa Luberdovi. Vďaka montáži strešných krytín, žľabov a lemoviek, ktoré sami vyrábali, sa firma neustále rozvíjala a zamestnávala čoraz viac pracovníkov.