Predlžujeme záruku

S potešením Vás informujeme, že v záujme uspokojenia potrieb zákazníkov, firma Blachotrapez zaviedla do výroby unikátnu technológiu SPS – Safe Profiling System, čiže systém bezpečného profilovania.

Zavedenie inovatívneho systému profilovania (lisovania) plechu bolo možné vďaka mnohoročným pozorovaniam, analýzam a výskumu, ktoré boli realizované našimi expertmi v spolupráci s dodávateľmi ocele a novými technickými riešeniami.

Stojí za to zdôrazniť, že systém SPS je chránený patentom potvrdeným Patentovým úradom Poľskej republiky.

Technologický proces SPS umožňuje bezpečné profilovanie oceľového materiálu v optimálnych klimatických podmienkach – nezávisle od okolitej teploty.

Vďaka tomu je možné dokonalým spôsobom plastifikovať vstupný materiál a najmä lakované vrstvy. Kľúčové výhody, ktoré generuje technológia SPS, sú predovšetkým získanie takých vlastností a parametrov, ktoré zvyšujú trvanlivosť materiálu dodávaného našou firmou a kvalitu jeho vyhotovenia.

Vďaka použitej technológii je strešná krytina výnimočne odolná voči deštruktívnemu pôsobeniu vonkajších činiteľov, korózii a poškodeniu.

Zároveň nestráca svoje vlastnosti, zabezpečuje účinnú ochranu strechy a vysoké estetické hodnoty veľa rokov. Vďaka týmto všetkým činiteľom, ktoré sú výsledkom použitia SPS, sme dosiahli najväčší úspech – predĺženie záručnej doby pri produktoch na povrchovú úpravu Poliester Standard (pololesk, mat) o ďalších 5 rokov na delamináciu lakovaných vrstiev. Nové záručné podmienky začali platiť už 9. júna 2015.

Inovatívna technológia SPS bola použitá vo výrobnom procese Blachotrapezu už pred rokom, kedy sme predĺžili záruku s naším kľúčovým dodávateľom – hutou ThyssenKrupp Steel Europe. Vtedy bola záručná doba predĺžená z 20 na 35 rokov pre PLADUR®Relief iceCrystal a z 15 na 25 pre PLADUR®Wrinkle MAT a PLADUR®RAL Premium.

Zavedenie Systému bezpečného profilovania do výroby je prelomom v procese profilovania –  lisovania plechov.

Zvýšené parametre odolnosti a kvality, získané vďaka tejto metóde,  sa odzrkadľujú na konkrétnych výhodách pre investorov, ktorí sa môžu tešiť bezchybným stavom krytiny oveľa dlhšie než doteraz.

S plným presvedčením odporúčame systém SPS ako technológiu umožňujúcu získať najväčšiu odolnosť plechu a zvyšujúcu odolnosť voči korózii a poškodeniu. Strecha dlhšie plní svoju funkciu a zabezpečuje tak komfort obyvateľom.