Strešný a obkladový falcovaný panel

Strešný falcovaný panel Blachotrapez
Tradičný vzhľad, ale moderná forma, to je strešný a obkladový panel so stojatým zámkom.

Tento produkt je vhodný najmä pri rekonštrukciách historických a cirkevných pamiatok, ale aj pre nové bytové domy, moderné stavby rodinných domov a verejných budov.

Podľa toho, aký celkový vzhľad plánujeme, je možné zdôrazniť tradičný štýl alebo zdôrazniť moderný charakter. Klasika v zmenenej forme, priamočiary vzhľad, ľahkosť a jednoduchosť montáže znamená, že falcované panely so stojatým zámkom sa používajú v architektúre na pokrytie striech aj fasád.  Je ideálny na zastrešenie striech s nízkym sklonom tvoriac tak nezameniteľný štýl. Nachádza tiež uplatnenie na strechách s veľkým sklonom.

Rýchla montáž strešných a fasádnych panelov vyžadujúca odborné znalosti

Panel so špeciálnym zámkom vďaka rýchlosti montáže prevyšuje iné krytiny. Táto výhoda umožňuje aj použitie tohto druhu krytiny ako fasádneho panelu, vďaka čomu dosiahnete originálny vzhľad stien vo vertikálnom aj horizontálnom smere. Panel so stojatým zámkom, tzv. falc, so špeciálne navrhnutým zaklapávacím zámkom umožňuje rýchle a pevné spojenie panelov bez dodatočných spojovacích prvkov, ale pri zachovaní vysokej tesnosti spoja. Vďaka rozmiestneniu montážnych otvorov okolo zámku sú upevňovacie skrutky prekryté susedným panelom. Na montáž panelov sa používajú samorezné skrutky s hlavičkou 4,2 x 25 mm. Množstvo skrutiek – 4 ks/m2. Ponúkané panely so stojatým zámkom umožňujú vytvoriť strechu s estetickým vzhľadom bez viditeľných spojov.

Zaujali Vás naše produkty?