Spoločná

zodpovednosť v podnikaní

Sme si vedomí našich záväzkov voči spoločnosti, pracovníkom a životnému prostrediu. Preto dôsledne realizujeme činnosti v niekoľkých vybraných oblastiach.