návrat na blog

Správna montáž odkvapov značky KROP

Dátum pridania: 18.09.2020
0

Odkvapový systém tvorí neoddeliteľnú súčasť každej strechy. Či už ide o strechu domu, priemyselnej alebo hospodárskej budovy, ale aj terasy či zastrešenia altánku. Prvoradá funkcia odkvapového systému je odvádzať zrážkovú vodu zo strechy, a tým ochrániť stavbu pred zatečením a postupným znehodnotením. Vo výbere typu, materiálu a veľkosti prierezu už však zohráva úlohu aj stránka estetická a ekonomická. Avšak montáž odkvapového systému KROP zvládne pri troche znalostí a zručností aj priemerne zručný jedinec.

 

Z čoho sa odkvapový systém skladá a ako sa montujú jednotlivé časti?

Na to, aby odkvapový systém správne fungoval, je potrebné pospájať jeho segmenty tak, aby dokázali odviesť všetku dažďovú vodu do kanalizácie alebo iného na to určeného priestoru. Dôležité je tiež to, aby bol sklon žľabov nastavený do spádu a zostatková voda v nich tak neostávala zbytočne dlho stáť. To by mohlo viesť k rýchlejšiemu opotrebeniu jednotlivých segmentov.

Žľaby sú časťou odkvapového systému, ktorá príde do priameho kontaktu s dažďovou vodou ako prvá. Montujú sa na okrajové hrany strechy pomocou hákov. Aby mali ten správny spád, pri ich upevňovaní je dobré pomôcť si špagátom, pomocou ktorého sa dá jednoducho zmerať výškový rozdiel medzi prvým a posledným hákom. Samotné háky sa upevňujú ku krokvám strechy pomocou vrutov. Až po nastavení správneho spádovania je možné do hákov vložiť žľaby a pripevniť ich.

Žľaby, ktoré sú časťou odkvapového systému KROP

Vďaka prepracovanosti jednotlivých častí odkvapového systému KROP je jeho montáž veľmi jednoduchá. Svoj podiel má na tom špeciálna oceľová spojka, ktorá nielen urýchľuje čas montáže, ale zároveň zabezpečuje aj jeho stabilitu, a to aj v nepriaznivom veternom počasí.

Po uložení žľabov je potrebné ich konce uzavrieť čelami alebo spojiť rohmi. Aby mala voda zo žľabov kam stekať, je potrebné do nich osadiť kotlíky. Tie sa po správnom osadení napoja pomocou kolien na zvodovú rúru. Jej dĺžku je pri systéme KROP možné jednoducho vytvoriť spojením niekoľkých rúr a pevne ukotviť na stenu za pomoci objímok.

Nakoniec už stačí  len na konce zvodových rúr upevniť výtokové koleno či zachytávač dažďovej vody. Takto jednoducho sa pracuje so systémom KROP!

 

Prečo sú odkvapy KROP tá správna voľba?

Odkvapový systém KROP ponúka pre svojich zákazníkov dve možnosti vyhotovenia: oceľové alebo PVC systémy. Obidva typy majú rovnako jednoduchú a intuitívnu montáž, rozdiely sú len z pohľadu ekonomického a aj estetického. Avšak pri voľbe oceľového systému užívateľ získa spolu s elegantným a veľmi univerzálnym doplnkom zastrešenia aj jeho dlhú životnosť /záruka 40 rokov aj vďaka špeciálnym ochranným vrstvám/, vysokú elasticitu, a zároveň mechanickú pevnosť. Na to, aby odkvapový systém plnil svoju funkciu správne a bezporuchovo, musí byť namontovaný odborne a v súlade s platnými normami. Ideálne je, ak sú všetky použité komponenty vždy od jedného výrobcu. Len tak je možné zabezpečiť kompatibilitu jeho jednotlivých častí, a tým aj jeho správnu funkčnosť.

Asi poslednou radou výrobcu je nepreceňovať svoje sily a schopnosti. Montáž odkvapového systému je možno jednoduchá, ale nie pre každého. Niekedy nie je na škodu zveriť ju do rúk odborníkov. Veď strecha, a rovnako aj jej odkvapový systém sa stavajú tak, aby si majitelia mohli užívať jej pohodlie a krásu mnoho rokov.

Odkvapový systém KROP v oceľovom prevedení od spoločnosti Blachotrapez. Použitý na modernom zrekonštruovanom dome bielej farby.

 

Komentáre