návrat na blog

Na čo nezabudnúť pri rekonštrukcii strechy

Dátum pridania: 29.09.2020
0

Nejedna mladá rodina túži po svojom vlastnom domčeku. Niektorí si ho postavia alebo dajú postaviť, iní sa potešia aj staršiemu domu, ktorý si postupne v rámci času a finančných možností rekonštruujú. A keďže každá rekonštrukcia sa začína od strechy, nie je na škodu zhrnúť si základné fakty, na ktoré by sa nemalo zabudnúť.

Prečo rekonštruujeme?

Ešte pred začiatkom prác si treba uvedomiť dôvod rekonštrukcie. Môže ísť o strechu, ktorá na niektorých miestach zateká, alebo sú miesta, kde je strešná krytina poškodená /hrdzavý plech, polámané či chýbajúce škridly, perforovaná asfaltová strecha/. V závažnejších prípadoch a vplyvom dlhodobého pôsobenia vlhkosti začnú krov alebo strešné laty hniť a strácať tak svoju pevnosť a stabilitu. Pri niektorých rekonštrukciách je hlavným dôvodom narušená statika domu z dôvodu použitia menej kvalitných stavebných materiálov /pálená tehla, nabíjaná tehla/ a chýbajúceho železobetónového venca. Viditeľné praskliny sú typickým sprievodným javom práve pri takýchto domoch. Mnohí noví majitelia však berú rekonštrukciu strechy ako samozrejmosť bez ohľadu na jej stav. Odborne zhotovená strecha z kvalitných materiálov má životnosť aj dve generácie, preto sa jej dôkladnej rekonštrukcii oplatí venovať pozornosť aj finančné prostriedky.

Tmavá plechová škridlová krytina od spoločnosti Blachotrapez. Pohľad zboku.

Legislatíva pred začiatkom prác

Aj keď bežná prax ukazuje, že rekonštrukcia strechy sa robí bez potrebného ohlásenia príslušnému úradu, zákon hovorí o ohlasovacej povinnosti. Rozsiahlejšia rekonštrukcia, ako aj akákoľvek architektonická zmena, tvar či iná výška novej strechy už podlieha stavebnému povoleniu. Avšak v prípade výmeny strešnej krytiny so zachovaním jej pôvodného tvaru je ohlásenie drobnej stavby postačujúce. Všetky potrebné tlačivá sú voľne dostupné na internete.

Podľa čoho volíme strešnú krytinu?

Pred začatím samotných prác je veľmi dôležité vybrať pre novú strechu ten správny typ strešnej krytiny. Základným parametrom by mal byť hlavne technický stav samotnej stavby, ale aj stav krovu. Pokiaľ ide o dom, ktorý bol postavený z kvalitných materiálov a má už aj železobetónový veniec, majiteľ má vo výbere podstatne viac možností ako pri stavbách, kde veniec chýba. Prax však ukazuje, že práve takýchto stavieb sa v súčasnosti rekonštruuje najviac. V takomto prípade by mal majiteľ zvážiť niekoľko dôležitých faktov.

Hmotnosť krytiny

Na väčšinu starších domov zhruba spred 40. rokov by bolo veľmi riskantné dať novú krytinu z ťažkých betónových škridiel. Jasným šampiónom v tejto kategórii je plechová krytina, ktorá svojou hmotnosťou najmenej zaťažuje konštrukciu domu.

Tmavá plechová škridlová krytina od spoločnosti Blachotrapez.

Lokalita

Lokalita je pri výbere krytiny tiež veľmi dôležitý faktor, ktorému je výber nutné prispôsobiť. Inak sa bude strecha správať v oblastiach, kde sú vysoké úhrny snehových zrážok alebo nepriaznivé poveternostné podmienky, ako v nížinách či teplejších oblastiach. Tiež absencia snehových zábran na streche môže viesť k zatekaniu až k devastácii všetkých vrstiev strechy.

Sklon strechy

  Každý typ použitej strešnej krytiny má svoj minimálny sklon použitia. Ploché strechy majú sklon ≤ 10°, sklon šikmých striech sa pohybuje v rozmedzí 10-45° a strmých striech

od 45-90°. V závislosti od sklonu je potrebné prispôsobiť výberu aj materiály a krytiny, ktoré budú strechu dokonale izolovať a chrániť. Pri plochých strechách sa výber zužuje na krytinu z asfaltových pásov alebo fóliovú. Na šikmé strechy s menším sklonom sa ako krytina používajú rôzne veľkoplošné krytiny /asfaltové pásy, šindle a hladké plechy/.  

 

Červená plechová škridlová krytina od spoločnosti Blachotrapez.

 

  Najväčší výber sa ponúka majiteľom striech s väčším sklonom. Tu je možné použiť krytinu nielen podľa estetického hľadiska, ale aj finančných možností a technického stavu domu. Keramické, betónové či vláknocementové krytiny patria medzi tie ťažšie a vyznačujú sa dlhou životnosťou. Zákazník má na výber z pestrej palety farieb a povrchových úprav /matné, lesklé glazúry/, ako aj z množstva profilov.   
 

Pri rekonštrukciách starších striech však hrajú prím hlavne plechové strešné krytiny. Vďaka svojej nízkej hmotnosti výrazne odľahčia pôvodnú nosnú konštrukciu strechy. Vyrábané sú väčšinou z oceľových plechov s povrchovou úpravou, ktorá výrazným spôsobom predlžuje ich životnosť, ako aj farebnú stálosť. Je nutné vyzdvihnúť tiež jednoduchú a rýchlu montáž, ako aj množstvo profilov imitujúcich napr. škridly či šindle. Priaznivá cena, dlhoročná záruka, jednoduchá montáž a moderný dizajn predurčuje tento typ strešnej krytiny nielen na pokrytie striech rodinných domov, ale aj na rôznych administratívnych, kultúrnych či priemyselných stavieb.

 

Posledným faktorom, na ktorý sa v súčasnej dobe akosi zabúda, je aj začlenenie novej strechy do pôvodnej krajinnej architektúry. Práve moderná architektúra otvára pre nové a rekonštruované stavby toľko možností výberu materiálov a prevedení, že v snahe byť originálny sa jednotný vzhľad ulíc či obytných častí celkom vytratil.

 

Tmavá plechová škridlová krytina od spoločnosti Blachotrapez použitá na tradičnej slovenskej drevenici.

 

Kvalitne a esteticky zrekonštruovaná strecha so sebou prináša pre každú staršiu stavbu akýsi nový začiatok. Dodá jej zašlú krásu a vyzdvihne všetky detaily z architektúry minulých rokov. A jej majiteľom zabezpečí komfortný a bezpečný domov na dlhé roky. A práve pre tento slastný pocit sa týmto procesom oplatí prejsť!


 

Komentáre