návrat na blog

Jeseň – čas na kontrolu a údržbu strechy

Dátum pridania: 08.11.2017
0
6 minut

Jeseň je najlepším časom na to, aby ste správne prichystali dom na príchod zimy. Ak plánujete údržbu a drobné opravy, nezabudnite ani na strechu. Radíme, ako prichystať strešnú krytinu na prichádzajúce chladnejšie mesiace.

Zvoľte správnu údržbu

V jesenno-zimnom období je strecha vystavená ťažkým poveternostným podmienkam: silný vietor, dážď alebo ťažký sneh, ktorý často zostáva na streche. Keď berieme do úvahy tieto okolnosti, je potrebné dôkladne skontrolovať strechu a postarať sa o ňu. Nerobme to svojpomocne, ale zadajme túto prácu klampiarskej firme, ktorá strechu montovala. Profesionáli posúdia jej súčasný stav, posúdia prípadné riziká a pomôžu ich správne odstrániť. Kľúčovým aspektom pri výbere krytiny je jej kvalita, od nej záleží trvácnosť strechy. Nezabudnite, že správny materiál nebude dostatočný, ak nebudete vykonávať pravidelnú prehliadku a údržbu. Aj keď plechová škridlová krytina nie je príliš náročným materiálom, je potrebné mať na pamäti pravidelnú kontrolu tesnosti a kvality krytiny. Stav strechy je jedným z hlavných činiteľov, na základe ktorého hodnotíme celkový stav budovy. Je to veľmi dôležité pri oceňovaní budovy – zanedbaná a poškodená strecha môže značne znížiť hodnotu nehnuteľnosti – upozorňuje Marcin Dyda, expert firmy Blachotrapez, výrobcu plechových strešných krytín.

Odstráňte drobné poškodenia

Ak ste počas prehliadky strešného povrchu našli nejaké poškodenia, je potrebné ich čo najrýchlejšie odstrániť. Ak sú poškodenia malé, stačí takéto miesta očistiť a namaľovať farbou v odtieni strechy, ktorá je určená na opravu. Nebagatelizujte ani malé poškodenia. O tom, že môžu neskôr znamenať vážnejšie problémy, sa môžete presvedčiť v najmenej vhodnom momente, napr. uprostred zimy. Ak dôjde k prasknutiu povrchu strechy, následky zanedbania môžu byť veľmi vážne – zvlhnutie podkrovia, pretekanie a poškodenie fasády budovy. Preto je naozaj dôležitá aj kontrola oplechovania strechy, kde často dochádza k pretekaniu. Skontrolujme, či nie je oplechovanie uvoľnené, či silikón, ktorým je utesnené nepopraskal alebo sa nerozpadol – radí expert.

Postarajme sa tiež o čistotu strechy, stojí za to pred zimou celú strechu dôkladne očistiť a umyť. Ak takú možnosť máme, je vhodné použiť tlakovú umývačku, ktorá jednoduchým a rýchlym spôsobom odstráni všetky nečistoty.

Skontrolujte kritické miesta povrchu strechy

Pri komplexných servisných prácach nemôžeme zabudnúť ani na jej konštrukciu. Je potrebné sa postarať o miesta strechy, ktoré sú najviac ohrozené pôsobením vonkajších činiteľov: zostávajúci sneh a usadené nečistoty. K takýmto kritickým miestam je možné počítať miesta, kde sa pretínajú povrchy strechy, ako napr. úžľabie a spojenie s vertikálnymi elementmi strechy: komíny, vikiere, strešné okná. Nezabudnite, že často v nich môže dochádzať k netesnostiam a pretekaniu – hovorí Marcin Dyda.

Vyčistite odkvapové žľaby

Jeseň je najdaždivejším obdobím v rámci celého roku. Preto nezabúdajme, že voda musí zo strechy správne odtekať. Pre to sú nevyhnutné čisté a priepustné žľaby a zvody. Nezabúdajte odstrániť z odkvapového systému všetko, čo by mohlo znamenať prekážku, ako suché lístie a konáriky. Ak sa nepostaráme o čistotu týchto elementov, voda, ktorá nebude môcť slobodne odtekať odkvapovým systémom, bude voľne tiecť po stenách domu. Dôsledkom môže byť zvlhnutie, plesne a znížené termoizolačné vlastnosti domu. Na vyčistenie odkvapových žľabov použite tlakovú umývačku – je to najrýchlejší a najjednoduchší spôsob na boj so znečistením. Nepoužívajte tvrdé kovové náradia, pretože môžu poškodiť žľaby.

Pravidelná údržba strechy zaručí pokoj a komfort obyvateľom a zároveň bude mať pozitívny dopad na náš rozpočet. Rozhodne je lacnejšie a jednoduchšie odstraňovať drobné poškodenia povrchu alebo konštrukcie, než investovať do drahých a dlhotrvajúcich opráv. Dobre zabezpečená strecha znamená tiež menšie náklady na vykurovanie, čo je dôležité v jesenno-zimnom období.

Komentáre