návrat na blog

Ako vykonať izoláciu strechy?

Dátum pridania: 24.02.2016
0
4 minuty

Teplý vzduch je ľahší než studený. V zime strácame až 30 % tepla strechou, čo znamená zvyšovanie nákladov na vykurovanie. Správna izolácia strechy nám umožní zminimalizovať tzv. studené podkrovie.

S ohľadom na energetickú bilanciu domu obmedzujeme presun tepla von. Urobíme to napr. vykonaním správnej tepelnej izolácie strechy. Izolácia závisí od dvoch činiteľov. Menovite od typu izolačného materiálu a od typu strešnej krytiny. Výber izolačného materiálu je závislý od úrovne tepelnej izolácie. V prípade obytného podkrovia sa používa minerálna vata, sklená alebo kamenná vata alebo dosky vyrobené z elastifikovaného alebo grafitového polystyrénu.  Najčastejšie sa pre svoje vlastnosti vyberá minerálna alebo sklená vata. Jej nízka váha nezaťažuje konštrukciu strechy. Vata je elastická, vďaka tomu ideálne vyplní izolovaný priestor a bude doliehať ku konštrukcii. Izolačnú vrstvu je dobré zabezpečiť proti prenikaniu vlhkosti. Na to používame špeciálne membrány, ktoré chránia pred dažďovou vodou. Z vnútornej strany sa izolačný materiál chráni parozábranou, ktorá zamedzuje vodnej pare z vnútra domu preniknúť do zateplenia.

Izolácia strechy záleží aj na použitej strešnej krytine. Ľahká plechová škridlová krytina sa hodí pre zastrešenie starých budov a takých, ktoré majú konštrukciu, ktorá nemôže byť príliš zaťažená. Účinnú tepelnú izoláciu zaručuje aj keramická škridla, pretože je ťažká, a tým má priaznivé izolačné parametre.

Šikmá strecha na obytnom aj nepoužívanom podkroví

Druh tepelnej izolácie závisí tiež od funkcie podkrovia. V podkroviach, ktoré sú zmenené na obytné, sa najčastejšie realizuje dvojvrstvová izolácia. Prvá vrstva vlny sa umiestňuje medzi krokvy, druhá vrstva pod krokvami. Ich celková hrúbka by mala byť okolo 30 cm. Použitie dvojvrstvovej izolácie umožňuje minimalizovať počet tepelných mostov, ktoré sa tvoria v mieste drevených krokiev, kde nie je vlna. V prípade nepoužívaných podkroví sa väčšinou minerálnou vatou zatepľuje strop nad posledným obytným poschodím. V tomto prípade sa už nezatepľuje strecha. Hrúbka izolácie má však tiež byť 30 cm.

Izolácia plochej strechy

Izolácia podstrešného priestoru pri plochých strechách prebieha trochu inak než podkrovia pri skosených strechách. Pri plochých strechách rozlišujeme vetrané a nevetrané strechy. Prvá z nich sa zatepľuje vlneným granulátom, pásmi alebo tiež doskami. Druhá sa zatepľuje tvrdými doskami z minerálnej vaty.  Nevetrané rovné strechy umožňujú zmenšiť straty tepla o 15 %.

Použitie správneho izolačného materiálu a strešnej krytiny umožňuje minimalizovať straty tepla v chladnejších jesenných a zimných dňoch, ale tiež chráni pred prehrievaním pri vysokých vonkajších teplotách.
Komentáre