návrat na blog

Ako správne položiť veľkoformátovú plechovú škridlovú krytinu na šikmej streche?

Dátum pridania: 24.02.2016
0
4 minuty

Trvácnosť strechy záleží od mnohých činiteľov. Jedným z nich je správne položenie strešnej krytiny. Aj keď má veľkoformátová plechová škridlová krytina jednoduchú montáž, musíme dodržať niekoľko detailov, na ktoré v žiadnom prípade nesmieme zabudnúť.

Zmeranie strechy a kontrola geometrie strešnej konštrukcie

Realizáciu pokrytia strechy veľkoformátovou plechovou strešnou krytinou je potrebné začať zmeraním povrchu, vďaka čomu vypočítame množstvo potrebného materiálu. Keď už je plechová strešná krytina objednaná, je dobré skontrolovať stav konštrukcie strechy, konkrétne dodržanie uhlov medzi konštrukčnými prvkami a rovinu na uhlopriečkach povrchu strechy. Ďalej skontrolujeme, či sú horné hrany krokiev v jednej rovine – prípadné odchýlky opravíme.

Ukladanie maloformátovej plechovej škridlovej krytiny

Montáž maloformátovej plechovej krytiny je podobná montáži veľkoformátovej plechovej krytiny. Jednotlivé moduly sa pripevňujú pomocou skrutiek do dosiek. Ak je krytina symetrická, je možné ju ukladať akýmkoľvek spôsobom, aj ako montáž s previazaním (jednotlivé moduly). Umožňuje to investorovi ušetriť určité množstvo strešnej krytiny. Spôsob ukladania plechovej škridlovej krytiny väčšinou záleží od stupňa zložitosti strechy. Stupeň zložitosti strechy závisí od počtu komínov, vikierov alebo strešných okien.

Rezanie a montáž veľkoformátovej krytiny

Veľkoformátová plechová škridlová krytina je vďaka svojej veľkosti jednoduchá na spracovanie. Jej rezanie sa vykonáva priamo na streche alebo na zemi. Rezanie na zemi umožňuje chrániť povrch strechy pred ostrými pilinami, ktoré vznikajú pri rezaní a môžu poškodiť ochrannú vrstvu strešnej krytiny, čo môže viesť ku korózii. Na rezanie panelov sa používajú špeciálne ručné alebo elektrické nožnice. Dôležité je, aby bolo rezanie robené na studeno. Vysoká teplota môže poškodiť lak a vrstvu zinku, preto na rezanie nepoužívame uhlovú brúsku.

Montáž doplnkov strechy

Pre zlepšenie funkčnosti strešnej plechovej krytiny je možné ju doplniť niekoľkými strešnými doplnkami. Najčastejšie používané sú snehové zábrany alebo ventilačné striešky. Hlavnou úlohou snehozábrany je rozbitie snehu pri zosúvaní po povrchu, čím zabezpečuje ochranu odkvapových žľabov pred odtrhnutím.

Komplexné pokrytie strechy zahrnuje aj montáž kominárskych lavičiek, strešných okien, inštaláciu hromozvodu či tesniacich systémov.

Pokrytie strechy maloformátovou škridlovou krytinou je výhodnejšie než veľkoformátovou krytinou. Nielenže zmenšujeme množstvo odpadov, ale zároveň šetríme peniaze. Najviac je to viditeľné, keď realizujeme komplikované strešné povrchy, kde rezanie veľkých panelov navyšuje množstvo odpadu. Maloformátová krytina vďaka malým rozmerom tento problém zmenšuje, čo umožňuje pokryť strechu prakticky bez odpadu.

Komentáre