návrat na blog

Ako ochrániť strechu pred vetrom?

Dátum pridania: 24.02.2016
0
6 minut

Územie Poľska je rozdelené na tri oblasti podľa zaťaženia vetrom. Pridelenie konkrétneho územia do jednej z troch oblastí je podľa intenzity vetra na danom území. Najviac ohrozené sú územia na juhu a severozápade Poľska. V poslednom čase však došlo k prudkým atmosférickým javom aj v strednej časti Poľska.  Teda na území, ktoré patrí do oblasti I, kde by nemali byť tak silné vetry.

S ohľadom na výskyt nepriaznivých poveternostných podmienok je potrebné projekt domu prispôsobiť podmienkam územia, na ktorom sa stavia. Už pri navrhovaní sa musíme sústrediť na odolnú a pevnú konštrukciu, správnu realizáciu a vysokú kvalitu strešnej krytiny. Oplatí sa investovať do projektu, v ktorom bude navrhnuté správne pripevňovanie strešnej krytiny.

Činitele vplývajúce na odolnosť strechy.

Bezpečnosť a odolnosť strechy záleží od mnohých činiteľov, ku ktorým okrem iného patria povrch, sklon strechy, výška hrebeňa alebo výška budovy. Dôležité je spolupracovať s profesionálnymi klampiarmi, ktorí sa špecializujú výhradne na montáž striech, a nie so stavebníkmi na všetko. Dôležité je správne napojenie strešného povrchu k okrajom strechy, rovnako ako v úžľabí, na hrebeni, pri komínoch alebo pri strešných oknách – kde sa sila vetra v porovnaní s ostatnými časťami zvyšuje. Vhodné je prichytiť strešnú krytinu k nosníkom aj v strednej časti strechy. Pre dokončenie povrchu strechy a správne pripevnenie krytiny na okrajoch odporúčame hotové záveterné lišty, ktoré sú dostupné v rôznych rozmeroch, v širokej palete farieb a s rôznymi povrchovými úpravami. Pozrite si ponuku Blachotrapezu tu.

Niektorí sú presvedčení, že škridlová krytina bude držať na povrchu vlastnou váhou. Ale lepšie je predvídať a pripevniť ju aj v strednej časti. Je to dôležité najmä pri veľkom sklone strechy – v takom prípade prichytávame každý panel samostatne. Týmto spôsobom ochránime strechu pred prípadným zdvihnutím vetrom. Na prichytenie používame sponky do škridiel a svorky do hrebenáča. Musíme vziať do úvahy dôležité činitele, napr. podľa sklonu strechy je potrebné naplánovať počet spôn a svoriek na meter štvorcový.

Pri navrhovaní strechy musíme počítať s jej ochranou proti tlakovej aj nasávacej sile. Horizontálny tlak sa prejavuje pod vplyvom vlastnej váhy, veľkého množstva snehu alebo tlaku vetra. Obzvlášť zraniteľné sú miesta, kde sú krokvy opreté o pomúrnicu, väznice a hambálky. V budovách so železobetónovými alebo keramickými stropmi ovplyvňujú horizontálne sily aj vonkajšie steny. Preto je veľmi dôležité spojenie krokiev a obvodového venca s pomúrnicou. Nezabudnite, že jednoduché opretie krokiev na obvodový veniec cez pomúrnicu je slabé. Dodatočné pripevnenie sa vykonáva dlhými kotevnými skrutkami alebo špeciálnymi upevňovacími prvkami. Všetky dodatočné spojenia vplývajú na odolnosť konštrukcie voči pôsobeniu vetra. V prípade, že pomúrnica leží na vyvýšenej obvodovej stene, nosnosť obvodovej steny musí byť zvýšená železobetónovými stĺpikmi.

Ochrana pred nasávacou silou vetra je realizovaná ochranou spojov strešnej konštrukcie. Realizujeme to vytvorením spojov krokiev, väzníc, stĺpov a výstuží, najmä na okrajoch a rohoch a pri odkvapoch strechy, ktoré sú odolné voči rozťahovaniu. Dôležitá je tiež odolnosť štítových stien v podkroví voči nasávaniu vetra. Ak sú tieto steny dlhé, je vhodné ich spevniť priečnymi stenami v podkroví. Pre zvýšenie pevnosti sú štítové steny spojené s obvodovými stenami obvodovým vencom. Pamätajte, že pravidelná údržba má dôležitý vplyv na odolnosť celej strešnej konštrukcie. Pravidelná kontrola a oprava malých poškodení nás môže ochrániť pred katastrofou. 

Typy strešnej krytiny

Je ťažké určiť, ktorá strešná krytina je najviac odolná voči pôsobeniu vetra. Všeobecne sú pre strmé strechy najlepšie pálené či cementové škridly alebo prírodná bridlica, pretože sú ťažké. Ak chcete použiť ťažkú strešnú krytinu, je potrebné navrhnúť pevnejšiu konštrukciu stavby, čo sa kladne prenáša na celkovú odolnosť voči nepriaznivým poveternostným podmienkam. Ak sa rozhodnete pre ľahký typ strešnej krytiny, napr. plechový strešný šindeľ, je potrebné realizovať dodatočné pripevnenie a správne spojenie pomúrnice s vonkajšou stenou.

Dôležité je, aby boli pri montáži daného typu strešnej krytiny použité správne upevňovacie prvky. Môžu to byť spojovacie prvky, spony, svorky, klince, háčiky, sponky a iné. Najlepšie je vyberať spojovacie systémy odporúčané výrobcom vybraného typu strešnej krytiny.

Komentáre