Pozrite si príklady
povrchovej úpravy striech

Komerčný objekt v Laskowej

Realizácia prezentuje komerčný objekt v Laskowej, kde bola použitá strešná krytina Panel Retro od firmy Blachotrapez.