Pozrite si príklady
povrchovej úpravy striech

Rodinný dom v Laskowej

Realizácia prezentuje rodinný dom v Laskowej, kde bola použitá strešná krytina Panel Retro od firmy Blachotrapez.