návrat na blog

Aké sú dôvody najčastejšie hlásených reklamácií?

Dátum pridania: 23.02.2016
0
4 minuty

Najčastejšími uplatňovanými reklamáciami zo strany zákazníkov sú odlupovanie laku a korodovanie strešnej krytiny. Čo je príčinou?

Odlupovanie laku a korodovanie strešnej krytiny – príčiny

V prípade plechu uskladneného príliš dlho v nevhodných podmienkach dochádza k jeho zapareniu, v dôsledku čoho dochádza na niektorých miestach k odlupovaniu vrstvy laku a po oxidácii zinku na týchto miestach dochádza k odkrytiu oceľového jadra a jeho postupnej, ale spomalenej (vďaka katódovej pozinkovanej vrstve) korózii.

Odkiaľ je biely prach na plechovej strešnej krytine?

Zákazníci najčastejšie nevedia pochopiť, prečo nedochádza k zapareniu, keď je plech na streche tiež vystavený podobným podmienkam, napr. snehu, dažďu, vode, zmene teploty, slnku a iné. Rozdiel je ale v tom, že plech na streche sa po navlhnutí ihneď vysušuje. Ale plechy uskladnené jeden na druhom po vniknutí vlhka medzi jednotlivé plechové panely a jeho kondenzácii alebo už vlhké plechové panely naukladané na seba nikdy nevyschnú (je to rovnaké ako pri skladovaní drevených dosiek). Preto sa po určitom čase lak poškodí a pozinkovaná vrstva zaparí (viditeľný biely prášok na plechu). Je to efekt tzv. bielej korózie.

Dlhodobé uskladnenie plechovej strešnej krytiny

Ak je potrebné uskladniť plechovú strešnú krytinu na dlhší čas (max. 3 mesiace), je potrebné:

  • Bezpodmienečne do 2 týždňov odstrániť ochrannú fóliu: vystavenie výrobkov s fóliou slnečnému žiareniu a vlhkosti je dôvodom poškodenia lakovanej vrstvy a spôsobí problémy pri odstraňovaní fólie alebo zvyškov lepidla.
  • Pri uskladňovaní je potrebné chrániť výrobky pred rýchlymi zmenami vlhkosti vzduchu a teplôt, ktoré spôsobujú kondenzáciu vodných pár. Nedodržanie týchto zásad môže zapríčiniť vytvorenie bielych fľakov (pozinkované plechy) alebo čiernych (plechy aluzinok), alebo poškodenie lakovanej vrstvy (poťahované plechy). Preto je potrebné skladovať plechovú krytinu v suchých a vetraných miestach, kde nie sú súčasne skladované agresívne reagujúce materiály, a plech nie je vystavený priamemu slnečnému žiareniu a vode (možnosť zaparenia plechovej krytiny).
  • Oddeliť materiál od podkladu min. 20 cm.
  • Vložiť medzi jednotlivé plechové panely tenké distančné podložky alebo ich postaviť vertikálne napr. ku stene.
  • V prípade potreby krátkeho umiestnenia plechových panelov vonku (pri vykonávaní montážnych prác) je potrebné zabezpečiť sklon panelov – pre odvádzanie vlhkosti.
  • Použitie elementárnej ochrany, ktorá zaručí vetranie.
  • Je potrebné zabezpečiť, aby bola celá plocha plechového panelu suchá.

Takéto odporúčania zákazník dostáva pri každom nákupe našej plechovej krytiny vo forme „Pokyny pre prepravu, skladovanie a údržbu“.

Pozrite sa, ako ochrániť strechu pred zimou!

Komentáre