návrat k aktualitám

Vianočný benefičný koncert ÚSMEV AKO DAR

Dátum pridania: 01.12.2021

Mať srdce na správnom mieste nie je len o ochote pomáhať , ale aj o skutočnej pomoci. Podať pomocnú ruku tým, ktorí to naozaj potrebujú sme sa rozhodli aj my.

 

Podporte s nami skvelú myšlienku

 

Tento rok na štedrý deň 24.12.2021 sa už po 39. krát zapoja speváci, moderátori, rôzni umelci a taktiež tisíce ľudí pri televíznych obrazovkách do formy pomoci cez Vianočný benefičný koncert ÚSMEV AKO DAR.

Sledujte s nami tento skvelý program a podporte ho aj vy!

 

S láskou pod jednou strechou

Mnohí z nás si ani neuvedomujeme, aké je dôležité mať rodinu. Otca, mamu, súrodencov... Berieme to ako samozrejmosť, súčasť každodenného života. Životný stereotyp. Každodenné rutiny: vstávanie, škola, práca, poobedný oddych, krúžky, športové aktivity, TV, spánok. Kolobeh života deň čo deň. Občas sa pohádame, potom máme tichú domácnosť, inokedy sa zasa spoločne zabávame, radujeme sa zo spoločne stráveného času, či už v kine, na ihrisku, na prechádzke, dovolenke, alebo len tak - v teple domova - pod jednou strechou. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aké by to bolo nemať nikoho? Nemať rodičov, súrodencov. Ako by sme prežívali náš život? Bol by náš život šťastný? Prežíval by som svoj život tak isto ako ho prežívam teraz. Viem si to vôbec predstaviť? 

A predsa, sú ľudia, teda deti, ktoré taký život žijú. Je to smutné, ale je to tak. Oni si nevybrali taký život. Osud im to tak zariadil. Ale našli sa ľudia, ktorí im v ich ťažkých životoch chceli pomôcť, podať pomocnú ruku. Skúsili zmeniť aspoň toľko, koľko sa dá a dať týmto deťom skutočný domov, ozajstnú rodinu. Ich hlavnou víziou - Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je „Aby rodina zostala spolu”. Už 39 rokov je ich hlavnou misiou pomôcť deťom, aby mohli bezpečne vyrastať v rodinách, ideálne tých vlastných.

 

Rodina - základ úspechu

Spoločnosť Blachotrapez vo svojej viac ako 50 ročnej histórii prešla viacerými úskaliami; radostnými, no aj tými horšími časmi. Tak, ako to býva v každej rodine. Bez podpory a vzájomnej pomoci a úcty to jednoducho nejde. Vieme to a sme hrdí na našu "Blachotrapez"rodinu. Aj preto je pre nás česť, že dnes môžeme podať pomocnú ruku ľuďom, ktorí pomáhajú a aj tým, ktorí pomoc potrebujú.

Beneficný koncert - úsmev ako dar

 

Úsmev ako dar

Ako sa začal písať tento príbeh, ale aj o prekážkach, korone a aj spolupráci s Blachotrapez sme sa porozprávali s predsedom organizácie Jozefom Mikloškom.

 

1. Aký príbeh stojí za názvom Úsmev ako dar? (v skratke)

Myšlienka pomáhať deťom v detských domovoch (v súčasnosti Centrá pre deti a rodiny) vznikla pred 39 rokmi na pôde Slovenskej televízie. Vtedy tam pracoval bývalý domovák Tóno, ktorého príbeh zaujal jeho kolegov natoľko, že sa neformálne spojili do skvelej partie a začali chodiť za deťmi do detských domovov. Pred Vianocami začali organizovať vianočné koncerty, ktoré vyústili do tradície a tento rok organizuje spoločnosť Úsmev ako dar už 39. ročník. Po deviatich rokoch neformálnej pomoci deťom sa títo mladí ľudia rozhodli založiť občianske združenie, ktoré nazvali rovnako ako vianočný koncert 😊

2. O čo sa snaží Úsmev ako dar a nakoľko dôležitá je preň pomoc nadácií a súkromného sektora?

Naše občianske združenie by bez podpory a spolupráce súkromného sektora a nadácií nemohlo existovať. Vnímame ich ako našich partnerov, naša spolupráca je obohacujúca pre obe strany. Dôležité je však spomenúť pomoc a podporu odbornej i laickej verejnosti ako aj pomoc a podporu našich dobrovoľníkov. Sú dôležitou súčasťou našej organizácie, sú naša rodina.

3.  Ovplyvnila korona vaše fungovanie?

Doslova nás stiahla z ulíc a vhodila nás do digitálneho sveta. Nieže by sme v ňom už predtým neboli, ale od korony sme v ňom oveľa intenzívnejšie. Počas prvej vlny sme začali s kampaňou #KoniecZlýmSnom prostredníctvom darovacej brány darujme.sk, s ktorou sme pokračovali aj v druhej vlne. Internet predstavuje veľký potenciál na získavanie finančnej podpory pre naše aktivity, darovacia brána nám uľahčuje získavanie financií a komunikáciu s darcami. Vďaka nej sme pomohli mnohým rodinám, ktorým pandémia skomplikovala život.

Najväčším šokom pre nás bolo, keď sme museli spraviť náš dlhodobo verejnosti známy Vianočný benefičný koncert, online. Boli sme zvyknutí realizovať ho naživo, s pobehovaním a smiechom tisícky detí z Centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy) z celého Slovenska. Taktiež sme museli naše najkrajšie detské koncerty = Najmilšie koncerty roka, kde deti z CDR prezentujú svoje talenty, presunúť do online sveta, tým že sme ich vysielali cez sociálne siete.

 

Naša dlhodobá spolupráca nie je len o finančných zdrojoch. Je o empatickom prístupe a osobnom záujme ľudí, ktorí ju zastupujú a to je mnohokrát väčšia pomoc ako tá finančná.

4. A ako vnímate vy pomoc zo strany Blachotrapez, resp. súkromného sektora v dnešnej situácii?

Úsmev ako dar funguje už 30 rokov. Už 30 rokov kráčame jedným smerom s jedným cieľom. Odkedy vypukla na Slovensku pandémia si čoraz viac uvedomujeme, že sa ľudia vzájomne potrebujeme, že silnejší musia pomáhať slabším. S radosťou konštatujeme, že Slovensko je solidárna krajina a v ťažkých časoch sa dokážeme zomknúť a vzájomne si pomáhať. Úsmev ako dar nerozlišuje, odkiaľ k nám prichádzajú zdroje. Pre nás je dôležité, že sme pre súkromný aj verejný sektor, pre širokú odbornú aj laickú verejnosť už 30 rokov dôveryhodná značka. Akúkoľvek výzvu, ktorú zverejníme, akákoľvek prosba o pomoc neostane nepovšimnutá, ľudia sa zmobilizujú a pomôžu. Konkrétne, adresne, účelne. Sme za to veľmi vďační. Spolu tak napĺňame našu víziu „Aby rodina zostala spolu“.

Súkromný sektor nám 30 rokov výrazným spôsobom pomáha realizovať našu víziu „Aby rodina zostala spolu“. A dlhodobé strategické partnerstvá nám umožňujú systematicky plánovať a kontinuálne realizovať naše projekty. Zdroje, ktoré nám súkromný sektor a teda aj spoločnosť Blachotrapez poskytuje by sme museli získať z nadačných grantov a tieto zdroje sa z roka na rok získavajú ťažšie a ťažšie. Naša dlhodobá spolupráca však nie je len o finančných zdrojoch. Je o empatickom prístupe a osobnom záujme ľudí, ktorí ju zastupujú a to je mnohokrát väčšia pomoc ako tá finančná.

5. Vieme, že s podobnými projektami sa spájajú nadácie a súkromný sektor. Vidíte v tom zmysel?

Túto spoluprácu vnímame ako prínosnú a významnú, nakoľko sa znásobuje účinok konkrétnej pomoci pre danú cieľovú skupinu pomoci. V našom prípade kumulácia znamená, že môžeme konkrétne a účelne pomáhať omnoho viac.

6. Čo by ste poradili podnikateľom či iným neziskovkám, ako recept na úspech a napredovanie?

Nečakajte na nič. Pustite sa do toho už teraz. Doba technologicky veľmi rýchlo napreduje a je umenie s ňou držať krok, hlavne v neziskovom sektore. Pandémia nás doslova dokopala k veciam, ktoré sme dlhé roky odkladali, alebo nebol na ne čas.

Sme vďační, že sme spoločnosť Blachotrapez výsledkami našej práce presvedčili, že podporiť koncert bolo správne rozhodnutie.

7. Spoločnosť Blachotrapez pred dvomi rokmi spustila svoj projekt CHCEMEPOMAHAT, súčasťou ktorého je aj pomoc deťom či už v ich talentoch alebo ako pomoc v ich neľahkej životnej situácii. Práve cez tento projekt sa spoločnosť Blachotrapez konkrétne zapojila do tvorby benefičného koncertu - pri nahrávaní príbehu s názvom "Starí rodičia = múdrosť". Má vôbec v dnešnej dobe podľa Vás zmysel tvoriť takéto formy pomoci?

Projekt spoločnosti Blachotrapez „Chcemepomahat“ je ukážkou veľkej solidarity ľudí a firiem na našom malom Slovensku. Vnímame ju s vysokou pokorou a vďačnosťou. Chceme na tejto spolupráci ukázať aj ostatným firmám, ktoré možno práve premýšľajú kde by nasmerovali svoju pomoc a podporu, aké sú aktuálne potreby rodín s deťmi, ktoré doslova každý deň bojujú aby prežili, aby ich deti mali čo jesť, dostali v chorobe potrebnú zdravotnú starostlivosť, aby neostali na ulici, aby ich deti mohli chodiť do školy. Chceme ukázať aktuálne potreby detí a mladých dospelých v Centrách pre deti a rodiny, ktorí sa boja odísť zo zariadení, pretože sú vystrašení, ako sa dokážu o seba postarať, keď každý deň ich kamaráti prichádzajú o prácu, nemôžu si zaplatiť nájom a ostávajú nám na ulici.

Partnerstvo so spoločnosťou Blachotrapez na našom Vianočnom benefičnom koncerte Úsmev ako dar práve tento smer ukazuje. Vianočný koncert Úsmev ako dar je našim najväčším osvetovým nástrojom, kde prostredníctvom verejne známeho podujatia vysielaného na Vianoce na Jednotke ukazujeme verejnosti konkrétne formy, ako môžu pomôcť. Sme vďační, že sme spoločnosť Blachotrapez výsledkami našej práce presvedčili, že podporiť koncert bolo správne rozhodnutie. Veľmi si pomoc vážime a budeme veľmi radi, keď naše partnerstvo na tomto výnimočnom projekte bude pokračovať aj v budúcom roku, kedy náš Vianočný koncert oslávi 40 rokov.

 

8. Určite je niečo, na čo ste hrdí. Máte nejaký úspech, ktorý ste zaznamenali za posledné obdobie, prípadne aké máte ďalšie ciele?

Za najväčší úspech našej organizácie za posledné obdobie pokladáme budovanie dostupného sociálneho nájomného bývania. Ide o unikátny integrovaný model skutočnej prevencie a riešenia spoločenskej výzvy bezdomovectva a rodín s maloletými deťmi, definovanej už aj na úrovni Európskej únie. Tento model vychádza z prístupu housing-first. Zmyslom housing-first je dať v prvom rade ohrozenej rodine s deťmi bezpečný a stabilný domov na dôstojnej úrovni a súčasne poskytnúť multidisciplinárne podporné služby podľa potrieb rodiny. Od roku 2011 prevádzkujeme vlastné sociálne bývanie v Sociálnom dome sv. Norberta v Jasove, na čo sme veľmi hrdí. V súčasnosti realizujeme projekt, ktorého cieľom je realizovať primárnu i sekundárnu prevenciu bezdomovectva rodín s maloletými deťmi v Bratislavskom kraji.