Blachotrapez
vzdeláva klampiarov

Ako v Poľsku, tak aj v Európe majú špecialisti rôznych odborov cenu zlata. Obzvlášť s chýbajúcimi odborníkmi bojujú klampiarske firmy. Preto ťažko pracujeme a podporujeme rôzne iniciatívy, aby klampiarsky majstri mohli odovzdávať svoje znalosti iným klampiarom a tiež mladým adeptom, ktorí sa chcú stať odborníkmi v tejto profesii.

Podľa údajov Poľského cechu klampiarov 80 % klampiarskych firiem hlási nedostatok klampiarov.

Preto stále organizujeme opakujúce sa školenia s cieľom zvyšovania kvalifikácie odborníkov a tiež partnerov a vlastných pracovníkov našej firmy.

Vďaka kurzom pre klampiarov môžu špecialisti spoznať produkty firmy Blachotrapez, precvičovať si ich správnu montáž pod dohľadom inštruktora a vymieňať si znalosti a skúsenosti, zoznámiť sa s novými trendmi a technológiami v stavebníctve. Je pre nás nesmierne dôležité, aby naši zákazníci mohli využiť služby špecializovaných odborníkov.

Kurzy prebiehajú dvomi spôsobmi: v stacionárnom Školiacom centre v Poniciach a v mobilnom Školiacom centre.

Klampiari, ktorí majú záujem o školenie, sa môžu prihlásiť u manažéra našej firmy v danom regióne a zhromaždiť skupinu ľudí, ktorí majú záujem o školenie. Naša firma pošle špeciálne prichystané vozidlo vybavené potrebným náradím a materiálmi potrebnými pre profesionálne školenie.

Vzdelávanie mládeže v triedach s výučbou klampiarstva

Spoločne s lokálnymi pobočkami Poľského cechu klampiarov otvárame klampiarske triedy v mnohých mestách v Poľsku. Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní špecialisti rôznych odborov, ale obzvlášť sa to týka odborníkov v stavebníctve vrátane klampiarov.