SÚŤAŽ

Zapojte sa do fotografickej súťaže na facebooku a vyhrajte pracovné oblečenie značky BLACHOTRAPEZ!

 

Pravidlá súťaže:

- Do súťaže sa môže zapojiť ktokoľvek starší ako 18 rokov!

- Účastníkom súťaže sa stáva ten kto, okomentuje aktuálny príspevok Súťaže

- Podmienkou súťaže je komentár pod príspevkom s fotografiou vlastného domu so strechou od značky BLACHOTRAPEZ

- Súťaž prebieha do 31.08.2022

 

Žrebovanie súťaže:

-Žrebovanie prebehne po ukončení súťaže, t.j. nasledujúci týždeň

-Vyžrebovaní budú 15 účastníci súťaže

 

Výhra:

-Výhrou v tejto súťaži je: pracovné tričko, pracovné nohavice(montérky), šiltovka a slnečné okuliare značky Blachotrapez

 

 

 

Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov. Potvrdzuje tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona.      https://www.blachotrapez.sk/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov

Usproriadateľ Blachotrapez s.r.o. si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek stornovať či zmeniť pravidlá. Na výhru nevzniká právny nárok.

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Facebook a nijako s ňou nesúvisí.

Súťaže sa nesmie zúčastniť žiadna osoba zamestnaná v spoločnosti  Blachotrapez s.r.o. ani ich rodinní príslušníci.