Pozri dokumenty

na stiahnutie

Hygienické osvedčenie

Máme platný hygienický certifikát (Hygienic Certificate) s číslom B-BK-60211-1315/19 pre plechy trapézové, ploché, strešné; strešné a fasádne panely aj klampiarske výrobky z oceľového pozinkovaného plechu s polyesterovou povrchovou úpravou.

Certifikát sa vzťahuje na výrobky určené na použitie na strechy a na vonkajšie aj vnútorné obklady stien (fasády) vrátane stropov a podhľadov v súlade s montážnymi inštrukciami a odporúčaniami výrobcu, ako aj platnými normami a stavebnými predpismi *.

Hygienický certifikát je vydaný Národným inštitútom verejného zdravia – Národný hygienický ústav (National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene) ODDELENIE BEZPEČNOSTI V OBLASTI ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (Department of Environmental Health and Safety), vydaný dňa 09.03.2020.

Ak je potrebné vložiť jeho kópiu do súťažných podkladov alebo na výslovnú žiadosť inej inštitúcie alebo tretej strany ako individuálneho zákazníka, prosíme o e-mail, v ktorom uvedie žiadosť o certifikát na: m.borowicz@blachotrapez.com.pl, alebo kontakt s predajným miestom.


* Atest sa netýka výrobkov, ktoré sú v kontakte s interiérom.