Čo je úžľabie?

Ďalším dôležitým prvkom strešnej konštrukcie sú strešné žľaby, často označované ako strešné úžľabia. Inštaluje sa na spoj spájajúci dva svahy pod ostrým uhlom – menšim ako 180 stupňov. Tak ako pri väčšine prvkov, aj pri montáži údolného žľabu je potrebné zachovať mimoriadnu opatrnosť a precíznosť, pretože ide o jeden z konkávnych prvkov, ktorý je najviac vystavený prúdiacemu dažďu. 

Na čo sa používajú úžľabia?

Je to prvok strechy, ktorého úlohou je odvádzať vodu z dvoch susedných strešných sklonov. Okrem toho sa v údolných žľaboch často hromadí sneh. Preto je dôležité dbať na úpravu a čistotu vášho odkvapového systému. Napriek čisteniu sú údolné žľaby vystavené vlhkosti po celý rok. Správne upevnenie úžľabia je preto dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje jeho životnosť ako aj  konštrukcie strechy. Nesprávna inštalácia môže  viesť k navlhnutiu izolačnej vrstvy a nevzhľadným vlhkým škvrnám na stenách vo vnútri budovy, čo následne vedie k rastu plesní a húb.

Úžľabie - štandardné klampiarske výrobky

Úžľabie co to je

Štandardne v rozmere 2 mb

  • Rozmery na obrázkoch sa môžu odlišovať od skutočnej dĺžky.
  • Hodnoty v mm.

 

Farby

 

Kde kúpite naše výrobky?

Prejdite do záložky „Predajná sieť “ pre presnejšie vyhľadanie na mape.