Pozrite si príklady
povrchovej úpravy striech

Trapézová krytina

Realizácia prezentuje komerčný objekt, kde bola použitá trapézová strešná krytina od firmy Blachotrapez.