Pozrite si príklady
povrchovej úpravy striech

Škridlová krytina Diament Plus

Realizácia prezentuje rodinný dom, kde bola použitá strešná krytina Diament Plus od firmy Blachotrapez.