Pozrite si príklady
povrchovej úpravy striech

Rodinný dom v Kasince Malej

Realizácia prezentuje rodinný dom v Kasince Malej, kde bola použitá strešná krytina German Simetric od firmy Blachotrapez.