Pozrite si príklady
povrchovej úpravy striech

Radové domy v Gdowie

Realizácia prezentuje radový dom v Gdowie, kde bola použitá strešná krytina German Simetric od firmy Blachotrapez.