Pozrite si príklady
povrchovej úpravy striech

Plechový šindeľ Jánošík - Wierzchlas