Pozrite si príklady
povrchovej úpravy striech

Moderná stodola - Panel Retro