Pozrite si príklady
povrchovej úpravy striech

Komerčný objekt v Giebultowe

Realizácia prezentuje komerčný objekt v Giebultowe, kde bola použitá strešná krytina Panel Retro od firmy Blachotrapez.