návrat na blog

Zateplenie strechy a stien – zmeny v technických podmienkach

Dátum pridania: 18.11.2016
0
6 minut

1. januára 2017 začínajú platiť nové nariadenia týkajúce sa zateplenia striech a stien nových stavieb. Nové nariadenia vyplývajú z potreby prispôsobenia poľských nariadení nariadeniam Európskej únie. Aký je cieľ zavádzaných zmien a čo to znamená?

Aký je cieľ zavádzaných nových predpisov?

Základným predpokladom, ktorý majú spĺňať nové budovy, je postupné a dôsledné znižovanie energetickej náročnosti. Jednou z priorít Európskej únie je predchádzať plýtvaniu energiou a znižovať jej spotrebu. Preto Európska komisia v roku 2006 zaviedla „Akčný plán pre energetickú účinnosť“. Cieľom tohto nariadenia je zmena spôsobu verejného vnímania využitia energie a zavedenie zmien pre zaistenie väčšej energetickej účinnosti. Tieto zmeny platia pre niekoľko úrovní: budovy, vozidlá, domáce spotrebiče.

V roku 2012 vstúpila do platnosti smernica o energetickej účinnosti, čo pre stavebníctvo znamená potrebu zavádzať dlhodobé stratégie na podporu riešení, ktoré znižujú straty energie.

Zavádzanie stratégií vedie k zavádzaniu nových noriem, ktoré sú povinné pre izolácie striech a stien, ktoré doposiaľ strácali značné množstvo tepla.

Plán Európskej únie je postupne zavádzaný v etapách: prvá z nich sa začala v roku 2014, druhá od 1. januára 2017 a tretia od roku 2021.

Čo sa mení?

V súčasnosti je viac ako 60 % elektrickej energie v každej domácnosti používaných na vykurovanie. Nové predpisy, ktoré ohraničujú straty tepla cez strechu a steny, to majú zmeniť.

Jednou zo zmien je okrem iného hrúbka povinnej tepelnej izolácie. Pre strechu to je 25 cm a pre steny 15 – 17 cm. Aj keď takáto tepelná izolácia bude drahšia než doteraz používaná, v budúcnosti sa nám prostriedky vrátia v nižších nákladoch za vykurovanie. Avšak nie iba hrúbka tepelnej izolácie je dôležitá pre ohraničenie strát tepla v budove, ale tiež jej kvalita. Najpopulárnejšími materiálmi, ktoré sa používajú na tepelnú izoláciu stien a striech stavieb, sú polystyrén a minerálna vlna. V záujme investora bude nielen dodržať hrúbku izolačnej vrstvy, ale tiež použiť materiály vysokej kvality, ktoré zaručujú správnu izoláciu a skutočné zateplenie.

Koeficient prestupu tepla

Jedným z ukazovateľov, ktoré najlepšie definujú účinnosť tepelnej izolácie, je takzvaný koeficient prestupu tepla. Tento koeficient umožňuje vypočítanie množstva tepla, ktoré preniká prekážkami. Čím je jeho hodnota nižšia, tým menej tepla budova stráca, a tým je tepelná izolácia lepšia.

Práve tohto parametru sa týkajú najdôležitejšie zmeny. V minulosti bol pre vonkajšie steny koeficient prestupu tepla 0,25 W/m2K. Od roku 2017 je to 0,23 W/m2K a od roku 2021 sa má znížiť až na úroveň 0,2 W/m2K. Strechy mali v minulosti koeficient prestupu tepla na úrovni 0,2 W/m2K. Od roku 2017 je podľa právnych predpisov norma 0,18 W/m2K a 0,15 W/m2K od roku 2021.

Vieme už, akú hrúbku musí mať vrstva zateplenia strechy a vonkajších stien. A aké materiály nám pomôžu dosiahnuť cieľ stanovený Európskou úniou?

Na izoláciu a zateplenie strechy sa najlepšie hodí minerálna vata. Tie najlepšie druhy vaty sú z jednej strany potiahnuté hliníkovou fóliou, ktorá zabraňuje teplu dostať sa von – odbíja teplo spať do vnútra. Môžeme kúpiť vatu v rolách alebo paneloch s hrúbkou 25 cm alebo tenšiu, ale vtedy musíme dať dve vrstvy, aby sme dosiahli potrebnú hrúbku tepelnej izolácie 25 cm. Vonkajšie steny môžeme izolovať vlnou alebo polystyrénom. Vlna má výhodu, že je elastická, vďaka čomu ju môžeme ľahko prispôsobiť povrchu steny. Účinne tiež vyplňuje všetky medzery. Je nehorľavá, ale jej najväčšou nevýhodou je citlivosť na vlhkosť. Bez ohľadu na to, či vyberieme vatu alebo polystyrén, nesmieme zabudnúť na splnenie predpisu EÚ o hrúbke vrstvy – min. 15 cm.

Nové predpisy týkajúce sa zateplenia striech a stien platia pre budovy, ktoré majú stavebné povolenie vydané po 1. januári 2017.

Komentáre