návrat na blog

Výhody valbovej strechy – prečo zvoliť práve tento variant

Dátum pridania: 13.05.2024
0

Moderné rodinné domčeky sa tradične vracajú k šikmému riešeniu krovu, ktorý umožňuje využívať elegantné prevedenie strešnej krytiny a ponúka možnosť rôznym spôsobom využívať priestory podkrovia. Prečo zvoliť valbovú strechu?

Ak sa rozhodnete pustiť do stavby rodinného domčeka, budete stáť pred veľkým množstvom rozhodnutí, ktoré ovplyvnia jednak celkový dojem, vzhľad vášho budúceho bydliska a jednak možnosti využitia jeho vnútorného priestoru. Jedným z týchto rozhodnutí je i výber vhodného typu strechy. Vzhľad domu sa bežne odvíja od typového riešenia, ktoré býva upravované na základe požiadaviek investora, takže základné rozhodnutie, teda či bude mať objekt strechu plochú alebo šikmú (strmé strechy sa v súčasnosti využívajú iba zriedkavo), vychádza z predbežných návrhov. I v tomto prípade však môžete zvoliť oba varianty, pričom každý z nich sa vyznačuje svojimi výhodami.

Aké varianty šikmej strechy rozoznávame

Pri moderných rodinných domoch sa dnes štandardne stretávame so šikmými strechami, ktoré poskytujú optimálnu ochranu pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami, majú veľmi dobré vlastnosti s ohľadom na odvod urážok a samozrejme veľmi žiadúci vzhľad. Medzi najčastejšie konštrukčné riešenia šikmých striech patrí v dnešnej dobe sedlová, pultová alebo valbová strecha, vedľa ktorých menej rozšírenými variantami sú strecha stanová, manzardová, pílová či motýliková, poprípade unikátne varianty striech (oblúková, zelená apod.). Valbová strecha sa radí medzi veľmi obľúbené riešenia predovšetkým pre svoje neodmysliteľné výhody.

Aké výhody prináša konštrukčné riešenie valbovej strechy

Jednotlivé typy šikmých striech sa medzi sebou líšia predovšetkým konštrukčným riešením. Každé z nich prináša určité výhody i nevýhody, a to nielen s ohľadom na prevedenie a funkčnosť, ale tiež náklady na zadováženie. Konštrukcia valbovej strechy je v porovnaní so strechou sedlovou či pultovou o niečo zložitejšia, najmä ak pôdorys domčeka netvorí pravidelný štvorec alebo obdĺžnik. To sa prejaví predovšetkým na jej cene, ktorá býva štandardne vyššia. Veľkou prednosťou prevedenia valbovej strechy je všeobecne lepšia tuhosť nosnej konštrukcie a nižšie sklony, ktoré umožňujú aplikáciu prakticky všetkých druhov krytiny. Hlavným špecifikom valbovej strechy je sklon do všetkých strán, čo výrazne zjednodušuje odvod zrážkovej vody a umožňuje osadenie žľabov po celom obvode. Podkrovie je tak lepšie chránené a odolnejšie najmä proti pôsobeniu vetra – ak sa chystáte stavať domček vo veternej oblasti, je tento typ konštrukcie prakticky nevyhnutný. Okrem toho ponúka valbová strecha výhody i s ohľadom na samotné využitie – pôsobí elegantne a podkrovné priestory je možné využívať v pomerne slušnom rozsahu.

Aké sú nevýhody valbových striech

Ako už bolo naznačené, konštrukcia krovu valbovej strechy je pomerne drahá, ak teda máte na výstavbu obmedzené prostriedky a nemusíte riešiť náročné poveternostné podmienky. Sedlová strecha býva nákladovo oveľa výhodnejšia než valbová strecha. Tá naviac umožňuje umiestnenie okien do štítovej strany a nemusí sa tak riešiť zložitejšie osadzovanie strešných okien, jej odolnosť vo veterných oblastiach však nie je veľmi vysoká.

Komentáre