návrat na blog

Strešné fólie – čím sa riadiť pri výbere?

Dátum pridania: 04.01.2018
0
6 minut

Na trhu je dostupných veľa druhov strešných fólií. Odlišujú sa od seba účelom použitia aj kvalitou. A pretože, podobne ako iné stavebné materiály, nepatria práve k najlacnejším, je potrebné sa zorientovať, ktorá fólia bude najlepšie spĺňať na ňu kladené požiadavky. Tu je praktický radca – čím sa riadiť pri výbere strešnej fólie?

Druhy strešných fólii

K najdôležitejším úlohám strešnej fólie patrí ochrana tepelnej izolácie pred vlhkosťou a vetrom. Aby zateplenie mohlo správne plniť svoju funkciu, musí byť absolútne suché. Takéto podmienky zaručujú dva druhy fólií:

  • vrstva zakrytia vstupu – chráni pred vonkajšími činiteľmi, ako sú dážď a sneh, a zabraňuje zvlhnutiu tepelnej izolácie. Chráni aj pred vetrom. V tejto kategórii odlišujeme dva druhy fólií: vysoko paropriepustné a nízko paropriepustné fólie
  • a fólie paroizolačné (paronepriepustné) – ich úlohou je zabránenie vstupu teplej pary z vnútra budovy do zateplenia.

Paropriepustné fólie

Sú nevyhnutnou časťou konštrukcie strechy, pretože blokujú vstup vlhkosti z vonkajšieho prostredia, ale zároveň umožňujú odvod vlhkosti von. To umožňuje účinne prevetrávať konštrukciu strechy. Avšak to, v akej miere bude strecha prevetrávaná, záleží od druhu použitej fólie.

Fólie nízko paropriepustné sú také, ktoré odvádzajú vlhkosť von v objeme menej ako 100 g vodnej pary na m2 za 24 hodín. Je možné ich používať v neobývanom podkroví. Nezabudnite, že sa nemôžu priamo dotýkať tepelnej izolácie – musí byť medzi nimi niekoľkocentimetrová medzera.

Druhý druh fólie je vysoko paropriepustná. Táto ale odvádza von od 1500 do 4000 g vodnej pary na m2 za 24 hodín. Má vláknitú štruktúru pripomínajúcu papier alebo látku, ktorá účinne odvádza vlhkosť. A pretože vlhkosť sa nehromadí v tepelnej izolácii – je možné túto fóliu ukladať priamo na ňu. Dodatočnou výhodou použitia vysoko paropriepustnej fólie je lepšia teplená izolácia – chýbajúca vzduchová medzera medzi ňou a zateplením zabraňuje strate tepla vzduchom, ktorý sa nachádza medzi vrstvami. A pretože takáto fólia môže nahradiť klasické dosky na streche a asfaltovú lepenku, umožňuje tiež zníženie nákladov na stavbu strechy. Tento druh fólie sa používa nad obytným podkrovím.

Paroizolačné fólie

Druhou skupinou strešných fólií sú fólie paroizolačné, ktoré sa umiestňujú z vnútornej strany strechy. Ich úlohou je ochrana zateplenia pre vodnou parou, ktorá sa hromadí v miestnostiach. Pripevňuje sa medzi vrstvy zateplenia a sadrokartónu. Týmto spôsobom je zateplenie chránené pred vlhkosťou z obidvoch strán – zvonku aj zvnútra. Obidva typy fólií sa teda vzájomne dopĺňajú.

Ako si vybrať?

Predovšetkým sa vždy oplatí vybrať si uznávaného výrobcu, ktorému dôveruje veľa zákazníkov. Iba takýto výrobca zaručí kvalitu produktov.

Nasledujúcou etapou je výber fólie s parametrami, ktoré budú vybrané podľa potrieb konkrétnej strechy. V prípade paropriepustnej fólie sa zamerajte na:

  • paropriepustnosť – pravidlá výberu sme uviedli v druhom odseku tohto článku;
  • gramáž fólie – teda jej váha prepočítaná na štvorcový meter. Rozhoduje o trvácnosti fólie a jej odolnosti voči mechanickému poškodeniu;
  • odolnosť voči UV žiareniu – najlepšie fólie vydržia do 12 mesiacov pri pôsobení slnečného žiarenia bez negatívneho vplyvu na ich trvácnosť a funkčnosť;
  • rozsah teplôt – čiže teploty, pri ktorých si fólia udržuje svoje vlastnosti. Dobrá fólia je taká, ktorá vydrží od -40 do 90 °C;
  • elastickosť – určuje, do akej teploty si fólia zachováva svoju elastickosť, bez pokrčenia alebo iných zmien tvaru. Kvalitná fólia zachováva svoje vlastnosti aj pri mraze až do -30 °C.

Keď kupujeme paroizolačnú fóliu, musíme vziať do úvahy paropriepustnosť – ale opačne ako pri fólii paropriepustnej, teda čím menšia hodnota, tým lepšie. To znamená, že fólia prepustí minimálne množstvo vlhkosti dovnútra strechy. Podľa požiadaviek a určenia ponúka Blachotrapez strešné fólie uznávaného výrobcu strešných doplnkov 3B.

Výber správnej strešnej fólie je zárukou, že vrstva tepelnej izolácie strechy zostane suchá a prevetraná a teda bude účinne plniť svoju úlohu.

Komentáre