návrat na blog

Podklady pod strešnú krytinu. Aké sú ich druhy a funkcie?

Dátum pridania: 04.05.2022
0
7 minut

Vyhovujúca ventilácia strechy je mimoriadne dôležitá. Pričom nezabúdajte ani na nutnosť ochrany budovy pred nežiadúcim vplyvom atmosférických faktorov. V tejto súvislosti dôležitú úlohu zohrávajú podklady pod strešnú krytinu. V článku predstavujeme populárne druhy podkladov a ich funkcie.

Druhy strešných podkladov

Podklad pod strešnú krytinu je potrebné vyberať podľa parametrov strechy, podľa tvaru strechy a uhla jej naklonenia. Rozhodujúcim faktorom je však druh krytiny. Každý z podkladov sa charakterizuje inou úrovňou tesnosti a zabezpečuje lepšiu alebo horšiu tesnosť celej strešnej konštrukcie.  

Tu Vám predstavujeme najpoužívanejšie podklady pod strešnú krytinu:

  • dosky z membránou s vysokou priepustnosťou pary,
  • dosky a drenážna podložka,
  • membrána s nízkou  priepustnosťou pary alebo dosky so strešnou lepenkou,
  • dosky,
  • latky a krížne latky,
  • latky a membrána charakterizujúce sa nízkou priepustnosťou pary,
  • latky spolu s membránou s vysokou priepustnosťou pary úvodného krytia.

Je potrebné pamätať, že dôležitá je aj príslušná prax v ukladaní krytiny. Nepresnosť alebo používanie nevhodných metód môžu negatívne vplývať na funkcie strešného podkladu

Žiaľ nie všetci projektanti a strešní remeselníci vedia, aké použitie majú podklady pod strešnú krytinu. Skontrolujme, čo sa v tejto veci oplatí vedieť.

Funkcie podkladov pod strešnú krytinu

Rozlišujeme tri najdôležitejšie funkcie podkladov pod strešnú krytinu. Podklad pod trapézový tj. lichobežníkový plech by mal:

  • vystužiť krytinu strechy,
  • efektívne utesniť strechu,
  • preniesť hmotnosť strechy na strešný krov.

Kľúčom k vytvoreniu vystuženej konštrukcie celej strechy je výborná znalosť špecifík podkladov pod strešnú krytinu. Poďme sa teda bližšie pozrieť na všetky vyššie uvedené funkcie.

Vystuženie strešnej krytiny

Správne urobený podklad spevňuje strešnú krytinu aj celú konštrukciu strechy. Podklad predstavuje základ spojenia jednotlivých krovov. Ktoré riešenia sú najúčinnejšie? 

Plné debnenie doskami alebo použitie OSB, t. j. drevených alebo drevu podobných dosiek, poskytuje najvyšší stupeň vystuženia. Na druhej strane, pri lešení vyrobenom z latiek a krížnych latiek, vystuženie nie je až tak dobré. Preto by ste sa mali v tomto prípade poradiť s konštruktérom. 

V prípade strešných krytín z plechovej škridlovej krytiny, profilovaných plechov a keramických škridiel sa môžu použiť laty a krížne laty. Tieto strešné krytiny vykazujú vysoký stupeň vystuženia. Samozrejme, hovoríme o trapézových, lichobežníkových plechoch. Ploché plechy si vyžadujú lepšie vystuženie. Preto použitie plochých plechov si vyžaduje použiť drevené dosky alebo kompletné debnenie.

Podklad, teda forma vystuženia strechy

Konštrukcia strechy a interiér budovy by mali byť riadne chránené pred vodou. Dobrý podklad do značnej miery utesňuje strešnú krytinu. Treba však mať na pamäti, že samotný podklad nie je rozhodujúcim faktorom. 

Vždy existuje určité riziko pretekania vody. Toto riziko je väčšie v prípade plochej strechy, z ktorej voda prakticky vôbec neodteká. Dôležitý je aj druh krytiny. Keramické škridle sú v porovnaní s plechovou škridlovou krytinou horšie. 

Dážď a sneh sa vďaka vhodnému podkladu strechy nedostanú do podkrovia. Správny podklad účinne ochraňuje strešný krov a podkrovie, pretože je bariérou proti škodlivým účinkom vonkajších faktorov. 

Osobitná pozornosť by sa mala venovať predpokladanej tesnosti konkrétneho druhu podkladu v kombinácii s konkrétnym typom krytiny. Výrobca by mal tieto informácie sprístupniť v katalógu. Strešná membrána prilepená na základoch nebude taká účinná ako strešná lepenka a membrána položené na pevnom opláštení. Odporúča sa použiť membrány na strechy so sklonom do 12 stupňov. Na druhej strane, ak máme do činenia so strechou s neštandardným tvarom a trapézovým, lichobežníkovým plechom, stojí za to vybrať podklad s vysokým stupňom tesnosti.

Podklady pod strešnú krytinu – účinná podpora

Strešné podklady nielen utesňujú a spevňujú konštrukcie celej strechy. Strešné podklady sú tiež účinnou podporou, vďaka čomu sa hmotnosť krytiny prenáša na strešný krov. Aký je počet podporných bodov? Všetko závisí od druhu strešnej krytiny. 

Hlavným kritériom je vystuženie strechy. Pri pevných krytinách, ako sú profilované plechy, plechové škridle alebo plechová škridlová krytina, je menej podporných bodov. Latky budú preto dostatočným riešením.

Pre vysoko flexibilné strešné krytiny, ako sú bitúmenové šindle alebo strešná lepenka, treba používať dosky spájané systémom pero zapadajúce do drážky alebo drevené dosky. Pritom je potrebné presne zarovnať strešný podklad.

Vyhovujúca ventilácia

Ako viete, krytina strechy nemôže vlhnúť, inak začne plesnivieť strešný krov a iné drevené časti. Preto musí byť celá strecha urobená tak, aby bola možná dostatočná ventilácia.

Izolácia a izolačná fólia proti pare nie vždy účinne chránia strechu pred vlhkosťou, ktorá pochádza z vodnej pary vytvorenej vo vnútri budovy. Samozrejme, na samotnej streche sa zhromažďuje aj dažďová voda. 

Riziko vniknutia nadmernej vlhkosti sa znižuje správnym uložením podkladu pod strešnú krytinu. Je dôležité nechať vetracie medzery na celom povrchu strechy. Strechy s neštandardným tvarom sú v tejto súvislosti problematické. V takomto prípade sa môžu použiť vetracie otvory alebo ventilačné plechové škridle. To by malo vyriešiť problémy s vlhkosťou.

Ak strecha nie je izolovaná zvnútra, t. j. v prípade neobývaných podkroví, mala by byť primeraná úroveň vetrania. Vzduch potom môže voľne prúdiť a dodatočné ventilačné medzery nie sú potrebné.

Zhrnutie

Existuje mnoho rôznych druhov strešných podkladov. Pričom vždy treba vyberať podklad k strešnej krytine a k iným parametrom strechy. Strešné krytiny, ktoré sa vyznačuje značnou flexibilitou, napr. bitúmenové šindle, potrebujú dobré vystuženie. Na druhej strane, v prípade lichobežníkových, trapézových plechov je potrebné poskytnúť primeraný počet podporných bodov. Správne vybraný strešný podklad spĺňa všetky tieto úlohy.

Populárnym riešením je podklad vyrobený z dosiek alebo z latiek. Dosky sa používajú spolu so strešnou lepenkou, drenážnou podložkou alebo fóliou. V prípade latiek sa na zabezpečenie primeranej izolácie používa fólia

Ďalšími dôležitými funkciami podkladových vrstiev pod strešnú krytinu sú ochrana strechy pred vlhkosťou (poklad pod plechovú škridlovú krytinu) a tesnenie. Podklady eliminujú vlhkosť prichádzajúcu z domu a minimalizujú riziko pretekania do vnútra strechy.
 

Komentáre