návrat na blog

Na čo slúži záveterná lišta

Dátum pridania: 18.11.2021
0

Strecha ako celok sa skladá z mnohých súčastí. Okrem tých základných, ako sú krov, latovanie, odkvapový systém či samotná strešná krytina, je tu ešte niekoľko veľmi  podstatných doplnkov, bez ktorých by strecha buď neplnila svoju úlohu, alebo by ich absencia mala nežiaduci vplyv na jej životnosť. Medzi tie najvýznamnejšie by sme mohli zaradiť aj záveterné lišty. O ich dôležitosti pri skladbe strechy niet žiadnych pochýb.

 

Záveterná lišta a jej význam

Záveterná lišta je klampiarsky doplnok strechy, ktorý slúži na oplechovanie presahujúcich koncov strechy, na ukončenie fólie (napríklad aj na atike), ale používa sa aj ako bočné lemovanie strechy. Vyrába sa z pozinkovaného poplastovaného plechu alebo v povrchovej úprave aluzinok a podľa typu strechy sa montuje ešte pred strešnou krytinou alebo na ňu. Jej význam je pre správne fungovanie strechy veľmi dôležitý, pretože bráni podfukovaniu pod strešnú krytinu. Zároveň korektne ukončuje strešnú fóliu, a tak zabraňuje prieniku vody pod jej okraj.

 

Význam záveterných líšt je teda v celkovej skladbe strechy nepopierateľný. Ich správnu funkciu však podmieňuje najmä výber správnej dĺžky, tvaru a, samozrejme, odborná montáž. Správne nainštalované záveterné lišty dokážu zabrániť značným škodám, ktoré spôsobuje podfúknutie snehu či prienik vody pod krytinu, alebo v tom horšom prípade aj pod samotnú strešnú fóliu. Prenikajúca voda a sústavná vlhkosť tak dokážu poškodiť drevenú strešnú konštrukciu a následne privodiť majiteľovi nemalé komplikácie.

Druhy záveterných líšt a ich montáž

Montáž záveterných líšt je pre správnu funkciu strechy dôležitá, či už ide o horné lišty, dolné lišty, podžľabové, alebo nadžľabové pásy, ale tiež snehové zábrany. Hlavne pri plechových strešných krytinách, kde absentujú vlastné systémové ukončovacie prvky, je dôležité ich farbu a povrchovú úpravu zladiť s farebným prevedením strechy.

https://www.blachotrapez.sk/uploads/p/7417/05-koronka-szwedzka-1.jpg Dolná záveterná lišta

Tým, že sa používajú k ukončeniu štítov striech, zároveň chránia celú štítovú konštrukciu pred nepriazňou počasia a poveternostnými vplyvmi. Ich použitie je rovnako potrebné aj pri strmých štítoch, kde nie je možné montovať vlastné krajové tašky. Znamená to, že horné záveterné lišty budú súčasťou každej strechy z trapézových alebo škridlových plechov či šindľov.

https://www.blachotrapez.sk/uploads/p/7404/03-wiatrownica-gorna-standard-1.jpg Horná záveterná lišta

Pri výbere záveterných líšt je potrebné zamerať sa nielen na ich farebné prevedenie, ktoré bude harmonicky dopĺňať strešnú krytinu, ale tiež ich hrúbku či povrchovú úpravu.

https://www.blachotrapez.sk/uploads/p/7396/02-pas-podrynnowy-1.jpg  Podžľabový pás

Montáž záveterných líšt je najideálnejšie zveriť do rúk odborníkom, ktorí s prácou s plechom majú väčšie skúsenosti. Internet je síce plný návodov a inštruktážnych videí, s odbornou montážou záveterných líšt však získavate aj záruku pre prípad, ak by sa niečo stalo.

https://www.blachotrapez.sk/uploads/p/7383/01-pas-nadrynnowy-2.jpg Nadžľabový pás

 

 

Komentáre