návrat na blog

Montáž trapézového plechu – krok po kroku

Dátum pridania: 04.01.2018
1
4 minuty

Mohlo by sa zdať, že montáž trapézového plechu je jednoduchá a nie je komplikovaná. Ale je potrebné vziať do úvahy, že strecha musí byť tesná a zároveň prevetrávaná. Je to tiež dynamická konštrukcia – pod vplyvom nízkych a vysokých teplôt sa striedavo rozpína a zmršťuje. Pre správne položenie plechovej krytiny, ale aj umožnenie jej efektívnej „práce“ je potrebné dodržiavať určité pravidlá. Tu sú:

Príprava na prácu

Prvou etapou práce je zmeranie a vypočítanie množstva potrebných materiálov. Keď sa už materiál nachádza na stavbe, je potrebné skontrolovať, či je strecha rovná. Malé odchýlky je možné odstrániť nastavením dosky na štíte strechy alebo distančnými podložkami, v prípade väčších odchýlok je potrebné vymeniť časti, ktoré nesedia alebo sú poškodené. Poškodené časti podkladu strechy je potrebné vymeniť za nové.

Montáž izolácie proti vlhkosti

Ďalšou etapou je položenie izolácie proti vlhkosti, teda podstrešnej fólie. Keď už bude na svojom mieste, je potrebné vytvoriť nosný rošt pre trapézovú plechovú krytinu. Správny rošt – najskôr sa pripevnia drevené laty rovnobežne s krokvami a potom do nich priečne laty. V tejto etape je potrebné prichystať otvory na časti, ktoré prechádzajú strechou. Môžu to byť ventilačné komíny alebo antény.

Klampiarske výrobky

Niektoré klampiarske výrobky je potrebné namontovať pred položením trapézovej plechovej krytiny. Patria k nim nadodkvapový pás, háky pre odkvapové žľaby a mriežky do otvorov na prevetrávanie podstrešnej konštrukcie, strešné úžľabia spájajúce povrchy strechy.

Ukladanie trapézovej krytiny

Trapézový plech sa pri ukladaní prekrýva a pomocou špeciálnych skrutiek sa pripevňuje k latám. Na pripevňovanie slúžia tzv. farmárske skrutky typu pan-head (torx), ktoré majú závit určený na montáž do dreva, sú samorezné a majú tesnenie, ktoré po pripevnení plechu veľmi tesne prilieha. V tejto etape je potrebné myslieť na to, že trapézové plechové krytiny nie je možné rezať náradím, ktoré vytvára teplo na rezanom materiáli. Namiesto elektrickej brúsky je potrebné použiť elektrické nožnice tzv. nibbler alebo ručné nožnice. V prípade okrajov strihaných na studeno nastáva úkaz zatiahnutia pozinkovaného plechu, nemusíte sa teda obávať straty antikoróznych vlastností plechu.

Prívrženci trapézového plechu majú možnosť výberu rôznych druhov z bohatej ponuky na trhu. Podľa účelu sú v ponuke Blachotrapez dostupné trapézové plechy s profilmi T8, T14, T18,T20, T35, T50, T55.

Dokončovacie práce

Po namontovaní plechovej krytiny prichádza na rad montáž výrobkov, ktoré zlepšujú funkčnosť strechy. Sú to protisnehové zábrany alebo lavičky, komínové lavičky, ventilačné komíny a samozrejme bleskozvody.

Takto položená strecha z trapézového plechu si mnoho rokov udrží svoje vlastnosti, bude atraktívne vyzerať a plniť všetky potrebné funkcie.

Komentáre