návrat na blog

Montáž strešných žľabov. Ako správne zamontovať žľaby a ktorým chybám predchádzať?

Dátum pridania: 25.03.2022
1
6 minut

Ako nainštalovať strešné žľaby? Oplatí sa to robiť svojpomocne? Toto je otázka, ktorú si kladú mnohí investori. Najmä tí investori, ktorí majú nejaké zručnosti a vášeň domácich majstrov a zároveň hľadajú spôsob, ako znížiť investičné náklady.

Hoci je naozaj najlepšie túto úlohu zveriť odborníkom, neznamená to však, že samostatná montáž žľabov a odkvapových potrubí nie je možná. Musíte si však zapamätať niekoľko pravidiel.

Ako montovať strešné žľaby?

Odpoveď na vyššie uvedenú otázku, ešte predtým, ako sa dostaneme do technických detailov, môže byť len jedna. Predovšetkým musíme zabezpečiť, aby práce prebiehali bezpečne, pretože sa uskutočňujú v značnej výške. Je potrebné mať správne vybavenie. Pevný a stabilný rebrík je základom! Tiež nie je na škodu sa bezpečne pripevniť lanom, ktoré v núdzovej situácii môže zachrániť život. Podceňovanie týchto vecí sa môže skončiť tragicky. Preto je potrebné im venovať príslušnú pozornosť.

Predtým, ako začneme pracovať, je tiež potrebné vziať do úvahy technické záležitosti a potrebné nástroje, ako aj, ešte pred nákupom strešných doplnkov a klampiarskych výrobkov, správne vypočítať funkčný obsah strechy. V tomto prípade môžeme použiť špeciálne internetové kalkulačky, ktoré pomôžu nielen pri výbere priemerov a počte žľabov a odkvapových potrubí, ale aj kolienok, svoriek, hákov a ďalších prvkov systému.

Ako zamontovať strešné ríny? Pomocné náradie

Náradie, ktoré budú potrebné v každej fáze montáže rín, je okrem spomínaného rebríka aj rad ďalších doplnkov, ktorých výber sa bude mierne líšiť v závislosti od toho, či budeme montovať PVC žľaby, oceľové žľaby alebo napríklad bezodkvapový systém. Odkvapové systémy ponúkané výrobcami, napr. oceľové a PVC systémy značky Krop, sú vyberané tak, aby sa čo najviac minimalizovala potreba špecializovaných strešných nástrojov. Na ich inštaláciu stačí základné náradie. Budeme potrebovať ceruzku, vodováhu, tesársku (alebo obyčajná) šnúrka, meter na meranie. Medzi pokročilejšie náradie (ale stále sa nachádzajúce v základnom vybavení každého domáceho majstra) patrí skrutkovač, nožnice na plechy, strešné kladivo, píla, ktorá nám umožní rezať žľaby. Pri montáži skrytých žľabových systémov bude tiež potrebné použiť dierovú pílu, vykružovačku a kotúčovú pílu.

Na akej výške montovať strešné ríny?

Skôr, než odpovieme na otázku, ako zamontovať strešné ríny (žľaby), musíme dobre naplánovať ich umiestnenie. Hovoriac presnejšie výšku, v ktorej zamontujeme strešné ríny. Základom je zohľadniť jednoduché pravidlo. Ríny by nemali celkom vyčnievať za rovinu, ktorá predstavuje predĺženie sklonu strechy. Ak sú ríny zamontované príliš ďaleko od sklonu strechy, tečúca voda namiesto toho, aby išla do ríny, bude tiecť dole po fasáde. Na druhej strane, ak sú ríny zamontované príliš blízko sklonu strechy, spôsobí to vysoké riziko zaťaženia snehom, ktorý sa v zime kĺže zo strechy (tento problém sa dá vyriešiť montážou snehových bariér).

Optimálnym riešením je montáž systému rín, v ktorom strešná rína bude vyčnievať za koniec plochy strechy vo vzdialenosti najmenej ½ jej šírky. Na druhej strane čiara, ktorá predstavuje predĺženie plochy strechy, by mala prejsť cez žľab vo výške 1-2 cm nad rínou.

Montáž strešných žľabov

Montáž strešných rín krok po kroku

Správna montáž rín a odkvapových zvodov bude možná len vtedy, ak budeme dôsledne pristupovať ku každej fáze práce, od výpočtov až po montážne práce.

Základom je správne pripevnenie žľabových hákov, ktoré sa priskrutkujú na odkvapovú dosku, krokvy, stenu alebo ku koľajnici pripevnenej ku konštrukcii strechy. Vhodné riešenie sa tu vyberá v závislosti od stavby strechy.

Pozornosť by sa mala venovať vhodnému rozstupu žľabových hákov, ktoré sú usporiadané tak, aby sa zachoval správny sklon žľabu smerom k odkvapovému potrubiu. Optimálnou hodnotou je pokles o 3-5 mm na 1 m dĺžky ríny. Zachovanie tohto parametra zaručí efektívne odvedenie vody do odkvapového potrubia. Ako to vyzerá v praxi? Ak namontujeme odkvapové potrubie na pravú stranu sklonu ríny, tak na tomto okraji strechy bude najvyššie položený ľavý hák.

Ďalšie háky sa upevňujú nižšie a nižšie vo vzdialenosti 60 cm od seba. To nám umožní získať sklon v žľabe 2 až 5 stupňov voči počiatočnej úrovni. Neoplatí sa upevňovať háky "voľným okom". Môžeme ľahko určiť priamku pomocou šnúrky alebo inej tenkej a veľmi silnej nite, ktorú natiahneme medzi koncovými hákmi. 

Vyššie uvedené parametre sú optimálnymi riešeniami. Avšak skôr než začneme montovať systém rín, pozorne si prečítajme pokyny, ktoré k systému rín pripojil výrobca. Nájdeme tam okrem iného pokyny pre sklon smerom k odkvapovému potrubiu.
Ďalšou etapou prác bude spájanie rín, ktoré boli predtým vymerané a rozrezané na primeranú dĺžku (berúc do úvahy minimálne zvýšený koniec rín). Je dôležité, aby miesta spájania rúr neboli na hákoch.

Ríny PVC sa najčastejšie spájajú špeciálnymi západkami, zatiaľ čo v prípade oceľových žľabových systémov sa používajú upevňovacie klampiarske pracky, ktoré ponúkajú výrobcovia spolu so žľabmi a odkvapovými potrubiami. Ako systémové prvky sa predávajú aj nárožníky, ktoré sa používajú na spájanie žľabov vo vnútorných a vonkajších rohoch budovy.

Ak sa investor rozhodol nainštalovať žľabový systém z pcv, mal by tiež venovať pozornosť tomu, aby žľaby neboli trvalo pripojené k žiadnemu prvku odkvapového systému, pretože tieto typy odkvapových systémov sa môžu pod vplyvom teplotných zmien rozťahovať a sťahovať. Z rovnakého dôvodu, ak sa používajú dlhé časti rúr, ktoré sú navzájom spojené, musíte tiež zachovať priestor na ich rozťahovanie a sťahovanie. Inštalácia oceľových žľabov je v tomto ohľade jednoduchšia, pretože oceľové žľaby majú oveľa nižšiu tepelnú rozťažnosť.

Jednou z posledných etáp práce je montáž odkvapových potrubí. Aj v tejto situácii sú užitočné systémové riešenia výrobcov, ktorí ponúkajú svorky kompatibilné s rínami. Svorky sa priskrutkúvajú na fasádu tŕňom. Tŕň sa vyberá v závislosti od hrúbky izolačnej vrstvy budovy. Pozornosť by sa mala venovať primeranej skrutkovacej sile. Je ľahké poškodiť odkvapové potrubie prílišným uťahovaním tŕňu. Na druhej strane nedostatočne, príliš slabo priskrutkovaný tŕň môže spôsobiť, že rína nebude dostatočne stabilná. Svorky musia byť usporiadané vo vzdialenosti najviac 1,8 m.

Poslednou etapou prác, ktorá dokončí montáž žľabov, je ukončenie odkvapového potrubia. Môže ísť o montáž tzv. „studničky“, tj. odkvap s usadzovanou nádržou a kontrolou, ktorá odvedie dažďovú vodu do kanalizácie, odvodňovacej studne alebo inej nádrže, alebo zhotovenie poteru, ktorý umožní, aby voda tiekla na pozemok  ďalej od fasády a od základov budovy.

Nakoniec sa uistite, že žľaby a odkvapové potrubia sú dobre spojené. Za týmto účelom vykonajte test tesnosti. Test tesnosti sa dá vykonať aj bez záhradnej hadice (aj keď záhradná hadica určite uľahčí úlohu). Po upchatí všetkých odtokov naplňte žľaby vodou na približne 3/4 ich výšky. Únik vody v miestach pripojenia znamená, že je potrebné opraviť žľaby a odkvapové potrubia.

Zhrnutie

Montáž strešného žľabu alebo odkvapového potrubia nie je úloha, ktorá vyžaduje veľa vedomostí a odborných zručností, avšak trochu skúseností v tejto oblasti je potrebné mať. Preto to nie je úloha pre úplných laikov.

Takže ak chceme zodpovedať hlavnú otázku, ako nainštalovať strešné žľaby tak, aby počas prevádzky nevznikli žiadne problémy, treba si najprv úprimne zodpovedať otázku, aké sú moje  vlastné zručnosti. Ak sme nikdy nemontovali ríny, je určite lepšie zveriť prácu profesionálom. Na druhej strane, ak máme nejaké vedomosti, zručnosti a vášeň domácich majstrov, môžeme žľaby a odkvapové potrubia zamontovať sami. Treba si však pamätať, že voda neľútostne odhaľuje najmenšie chyby a nedostatky. Nesprávne priemery potrubia spôsobené nesprávnym výpočtom funkčného obsahu strechy, netesné spoje, nedodržanie odporúčaní týkajúcich sa sklonu žľabu alebo rozťahovania a sťahovania spojov v miestach spájania, to všetko sa veľmi rýchlo prejaví. Preto nie vždy sa oplatí hľadať úspory, ktoré sa môžu neskôr ukázať len zdanlivé.

Komentáre