návrat na blog

Konštrukcia strechy. Čo o nej potrebujete vedieť?

Dátum pridania: 13.05.2024
0

Rozhodujete sa, akú strechu má mať váš domček? Tu sú ich výhody a nevýhody. Výber vhodného typu strešnej konštrukcie je kľúčový, najmä s ohľadom na prostredie, v ktorom sa má stavebný objekt nachádzať. Nie každý typ strechy sa hodí do poveternostných (aj zástavbových) podmienok konkrétnej oblasti. V súčasnosti sa v súkromnej i komerčnej výstavbe využíva niekoľko typov strešných konštrukcií, ktoré sú typické pre konkrétny účel.

Výber vhodného typu strešnej konštrukcie je kľúčový predovšetkým s ohľadom na prostredie, v ktorom sa má stavebný objekt nachádzať. Nie každý typ strechy sa hodí do poveternostných (i zástavbových) podmienok konkrétnej oblasti.

V súčasnosti sa v klasickej komerčnej výstavbe najčastejšie využíva plochá strecha. Strešná konštrukcia priemyselných objektov zasa býva šikmá a do módy sa opäť vracajú riešenia pílových striech s možnosťou špeciálneho prirodzeného osvetlenia vnútorných priestorov. Obytné objekty bývajú v tomto smere variabilnejšie a najmä u samostatných rodinných domov (bez ohľadu na typ zástavby) je veľmi dôležité využívať takú konštrukciu strechy, ktorá objektu prinesie maximálne výhody z hľadiska odolnosti.

Aké typy striech sa najčastejšie používajú na rodinných domoch

Konštrukcia strechy rodinného domčeka môže byť plochá i šikmá, pričom v niektorých prípadoch sa stále stretávame i so strmým variantom (teda so sklonom nad 45°), aj keď obyčajne prináša oveľa viac nevýhod ako výhod vrátane veľkých obmedzení v oblasti aplikácie strešnej krytiny. Od plochých striech sa v dnešnej dobe pri výstavbe rodinných domov väčšinou upúšťa, volia sa iba v prípade, že je požiadavka na veľmi jednoduché konštrukčné riešenie, alebo je zámerom využitie zelenej strechy (teda s porastom). Oveľa častejšie sa využíva šikmá strešná nosná konštrukcia z klasických krovov.

Výhody a nevýhody jednotlivých typov strešných konštrukcií

Šikmú strechu je treba navrhovať predovšetkým s ohľadom na poveternostné podmienky v oblasti, kde má stavebný objekt stáť (náklady by mali byť vždy až druhoradým kritériom). Najčastejšie sa pri výstavbe využíva sedlová strecha (teda so sklonom na dve strany), ktorej výhodou je predovšetkým ľahká strešná konštrukcia a pomerne nízka cena. Tento typ strechy sa však nehodí do veterných oblastí, kde je výhodnejšie použiť valbovú strechu (teda konštrukciu so spádovaním vo všetkých smeroch). Do oblastí, kde veľa sneží, sú vhodnejšie strechy pultové (so sklonom iba do jednej strany). Zložitejšie pôdorysy často kombinujú viac druhov konštrukcií, prípadne sa u nich aplikuje krížová nosná konštrukcia strechy, teda spojenie sedlových či valbových striech do kríža. Vedľa klasických riešení je možné u rodinných domoch využívať napríklad manzardovú strechu (s dvomi sklonmi), u ktorej sa jednoduchšie pracuje s obytným podkrovím, prípadne ďalšie špeciálne varianty.

Konštrukcia strechy a jej prvky

Nosnou konštrukciou strechy je krov tvorený prvkami usporiadaní umožňujúcom dosiahnuť maximálnu stabilitu. Strešné konštrukčné prvky bývajú u rodinných domov štandardne z dreva, vo výnimočných prípadoch sa využívajú i ďalšie materiály (kovy, plasty apod.). Prvky strešnej konštrukcie doplňuje strešná krytina, ktorej výber väčšinou závisí na sklone a riešení strechy. Najčastejšie sa používa keramická, betónová alebo plechová krytina.

Pozri tiež: Aký typ strechy je najlepší pre fotovoltické panely?

Komentáre