návrat na blog

Koľko stojí odkvapový systém

Dátum pridania: 04.11.2021
1

Odkvapový systém tvorí neoddeliteľnú súčasť každej strechy. Nie je dôležité, z akého je materiálu, či je viditeľný alebo skrytý, dôležité je, aby bol odborne namontovaný a dokonale funkčný. Spoločnosť Blachotrapez k svojim strešným krytinám odporúča odkvapový systém KROP, ktorý okrem toho, že je kvalitný a jednoduchý na montáž, pôsobí na streche veľmi elegantne a prirodzene.

Odkvapový systém KROP ponúka viac prevedení aj typov materiálov

Ceny odkvapových systémov sa môžu líšiť v závislosti od zvoleného materiálu, rozmeru či farebného prevedenia. Odkvapový systém KROP ponúka niekoľko veľkostných prevedení: PVC 75/63, 125/90, 130/90, 130/100 a 150/100, kde prvé číslo označuje typ systému a druhé šírku prierezu. Kým PVC systém bude patriť medzi ekonomicky prijateľnejšie varianty, oceľový či skrytý (kombinácia oceľ-PVC) odkvapový systém už výslednú cenu celého projektu ovplyvní citeľnejšie. Rovnako môže do výslednej ceny zasiahnuť aj tvar a veľkosť strechy. Na všetky tieto detaily je potrebné myslieť už v začiatkoch plánovania novej strechy, aby sa nestalo, že na finálne dokončenie stavby nakoniec nezostane dostatok financií. 

Okvapový systém Krop od značky Blachotrapez

Odkvapový systém v číslach

Ceny jednotlivých komponentov odkvapového systému sa môžu v krátkom čase meniť. Je to spôsobené rôznymi činiteľmi, no hlavne vstupnými cenami materiálov. Preto pri projektovaní strechy treba pozorne sledovať vždy aktuálny cenník doplnkov. Pri väčšine strešných projektov tvorí najväčšiu položku odkvapového systému sústava odkvapových žľabov a zvodov. Správne nadimenzovaný počet a veľkosť žľabov dokáže veľmi efektívne a bezpečne odviesť zrážkovú vodu zo strechy, kým správna a odborná montáž je zase zárukou dostatočne tesných spojov. Pri členitých alebo tvarovo zložitejších strechách môže celkovú sumu navýšiť aj počet komponentov odkvapového systému, napríklad počet hákov, rohov, žľabových kotlíkov či kolien. To, čo zákazníkovi výrazne uľahčí tento náročný proces plánovania, je možnosť výberu z viacerých farebných prevedení odkvapového systému KROP. To dáva streche a jej príslušenstvu jedinečnú možnosť vyniknúť aj po stránke estetickej.

Okvapový systém Krop na bungalove od značky Blachotrapez

 

Pre domácich majstrov je často ekonomická stránka projektu tou najzložitejšou. Práve pre nich je na stránke Blachotrapez jedinečná pomôcka, ako získať aspoň približnú predstavu, koľko bude nová strecha so všetkým, čo k nej patrí, stáť. V sekcii konfigurátor striech stačí vyplniť základné údaje o veľkosti strechy, jej tvare či type plechovej strešnej krytiny, typ odkvapového systému a konfigurátor automaticky vypočíta orientačnú cenu strechy podľa aktuálneho cenníka. V prípade, ak stavbu strechy prenecháte odborníkom, k tomuto číslu je potrebné pripočítať aj cenu za montáž.

Komentáre