návrat na blog

Kedy strecha potrebuje opravu a kedy výmenu?

Dátum pridania: 24.02.2016
1
4 minuty

Každá strecha po určitom čase potrebuje výmenu alebo aspoň rekonštrukciu. Stav strechy má veľký vplyv na bezpečnosť ľudí a tiež samotnej budovy, preto je potrebné pravidelne odstraňovať všetky poškodenia. Ak už strecha nespĺňa bezpečnostné normy, je potrebná celková výmena strechy. Od 28. júna 2015 platí kľúčová zmena stavebného práva.

Odo dňa tejto zmeny už nemusíme mať vyjadrenia od odborníka, aby posúdil stav strešnej konštrukcie, ak chceme vymeniť strechu alebo urobiť rekonštrukciu, Na výmenu strešnej konštrukcie už nie sú potrebné povolenia. Zmenu celej strešnej krytiny už nemusíme hlásiť obecnému úradu. Toto zjednodušenie vplýva na zvýšenie dopytu po renováciách striech.

Posúdenie stavu strechy

Keď si myslíme, že stav našej strechy je problematický, je potrebné strechu prezrieť a na základe posúdenia sa rozhodneme, či je potrebná výmena alebo rekonštrukcia strechy. Posúdenie je najlepšie zadať odborníkom, ktorí vedia, na čo sa pri posudzovaní strechy zamerať. Vďaka svojím odborným znalostiam a skúsenostiam posúdia tesnosť strechy, stav konštrukcie aj strešnej krytiny.

Kedy je možná rekonštrukcia

Rekonštrukciu je možné urobiť v prípade striech pokrytých asfaltovou lepenkou. V prípade nepoužívaného podkrovia, ak je prístup ku krokvám, môžeme ich opraviť bez potreby výmeny celej strechy. Rekonštrukcia sa tiež týka striech pokrytých pálenými škridlami. V tomto prípade často stačí vymeniť iba niektoré časti, ktoré sú poškodené.

Nevyhnutná výmena strešnej krytiny

Keď už oprava či rekonštrukcia nie je dostačujúca na to, aby ste problém so strechou vyriešili, je potrebná výmena strešnej krytiny. Výmena strechy je potrebná v prípade strechy pokrytej plechovou krytinou alebo asfaltových šindľov. Demontáž je nevyhnutná tiež v prípade, ak máme obytné podkrovie a chceme sa dostať ku krokvám z dôvodu ich opravy, impregnácie či odstránenia plesní. V prípade výmeny strešnej krytiny sa oplatí vybrať si plechovú škridlovú krytinu, ktorá je ľahká a nezaťaží starú konštrukciu. Investori si väčšinou vyberajú modulovú plechovú krytinu z dôvodu jednoduchosti jej montáže.

Pamiatkovo chránené budovy

Ak chceme čokoľvek realizovať v pamiatkovo chránenej budove (aj strechy), musíme mať povolenie od pamiatkového úradu. Okrem toho musia byť všetky práce realizované osobami, ktoré majú špeciálne povolenia. Pri rekonštrukcii alebo modernizácii pamiatkovo chránených objektov je nutné brať do úvahy odporúčania pamiatkového úradu. 

Úlohou strechy je ochrana budovy a jej obyvateľov, preto by sme nemali bagatelizovať drobné poškodenia, ktoré môžu byť príčinou veľkých problémov. Každý rok – najlepšie po zime – by sme mali prezrieť strechu a priebežne odstraňovať poškodenia. Umožní nám to používať strechu dlhé roky a oddialiť potrebu výmeny celej strechy.
Komentáre