návrat na blog

Ako zazimovať nedokončenú strechu

Dátum pridania: 28.12.2021
0

Stavba domu nie je obyčajne otázkou pár dní ani mesiacov. Je to proces, ktorého súčasti si vyžadujú určitý čas a závisia od mnohých faktorov. Kým nie je celá stavba pod strechou, ste väčšinou závislí nielen od rýchlosti prác, súhry jednotlivých stavebných tímov (murári, vodoinštalatéri, tesári), ale tiež od počasia. Čo však so strechou, ak ste ju nestihli dokončiť pred nástupom zimy?

Zazimovanie nedokončenej šikmej strechy

Zastrešená hrubá stavba je pred nástupom zimy tým najideálnejším stavom. Nie vždy sa to však podarí. V prípade, ak ste strechu pred zimou nestihli dokončiť, je potrebné ju zabezpečiť pred vetrom, dažďom či snehom. V prípade, že máte postavené len nosné či obvodové múry, je vhodné stavbu zakryťaspoň falošným krovom. Riešenie, ktoré je síce len dočasné, ale s určitosťou do istej miery ochráni múry pred vlhkosťou, poslúži teda ako istá forma strešnej izolácie. Dočasný krov sa dá pomerne jednoducho zhotoviť z dosiek a prikryť hrubšou fóliou. Jednotlivé pásy fólie sa k sebe prilepia žehličkou a pripevnia sa k doskám. Takáto provizórna strecha síce nemá až takú veľkú stabilitu a je potrebné ju z času na čas poopravovať či utesniť, ale z väčšej časti ochráni múry pred vlhkosťou z dažďa a snehu. Ideálne by však bolo, ak by pred nástupom zimy bola stavba pod strechou. Položená strešná krytina je dostatočnou ochranou celej stavby pred nepriazňou zimného počasia. V tomto prípade stačí už len pozakrývať otvory okien a stekajúcu vodu zo strechy odviesť čo najďalej od základov.ň

Zazimovanie nedokončenej plochej strechy

Zazimovať plochú strechu, ktorá nie je dokončená, je o niečo jednoduchšie ako pri šikmej streche. Aj tu si však treba dať záležať na tom, aby sa do múrov nedostala voda z dažďov a snehu. Ušetríte si tým zdĺhavé vysúšanie na jar a zároveň urýchlite celý proces stavby. Aj v tomto prípade je najideálnejšie ak je už na streche betónová nosná konštrukcia hotová. Len samotný betón však stavbu neochráni pred dažďom či topiacim sa snehom. Preto treba zabezpečiť jej ochranu buď falošným krovom alebo stihnúť nalepiť aspoň asfaltové pásy, ktoré budú zároveň slúžiť aj ako hydroizolácia.

V prípade stavby dočasného krovu je ho potrebné dostatočne vyspádovať a prikryť hrubšou fóliou, ktorú na koncoch upevníte latou o múr či atiku. Dôležité je, aby bol na streche vytvorený dostatočný spád a voda mala kadiaľ odtekať. Stavba bude takto dostatočne izolovaná a pri troche šťastia prečkáte zimu bez väčšej ujmy. Pokiaľ ste stihli strechu zabetónovať a je dostatočne vyspádovaná, nalepením asfaltových pásov máte proces zazimovania v suchu a strecha bude mať postačujúcu izoláciu pred jej finálnym dokončením.

Pri stavbe domu sa nedeje všetko podľa plánu a vašich očakávaní. Zdržania či komplikácie dokážu častokrát všetky termíny posunúť a vám tak neostáva nič iné ako improvizovať. Možno sa koniec vášho stavebného procesu o niečo predĺži, no dôkladným zazimovaním nedokončenej strechy sa nemusíte obávať ďalšieho časového sklzu na jar či dokonca znehodnotenia niektorej zo stavebných súčastí.

Komentáre